Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet