Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

Plandokument

Regjeringens oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

21. april 1998

K-0611B

SAMMENDRAG