Ot.prp. nr. 78 (1996-97)

Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova

Til innholdsfortegnelse

1 Høyringa

Kulturdepartementet sende i april 1996 ut eit høyringsnotat med framlegg om endringar i lov om film og videogram m.v. til følgjande høyringsinstansar med frist 1. juli 1996 for uttale. Dei instansar som har uttala seg i saka er attgjevne i kursiv:

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon

Kommunale kinematografers landsforbund

Kommunenes filmcentral A/S

Kommunenes sentralforbund

Kristelig kringkastingslag

Landsorganisasjonen

Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner

Lærerforbundet

Mental barnehjelp

NHO

Nordisk forum barn og medier

Noregs ungdomslag

Norges juristforbund

Norges husmorforbund

Norges kunstnerråd

Norsk film A/S

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk hotell- og restaurantforbund

Norsk kabel-TV forbund

Norsk kino- og filmfond

Norsk kinoforbund

Norsk kulturråd

Norsk lærerlag

Norsk medieforskerlag

Norsk redaktørforening

Norsk videogramforening

Norske AV-sentralers landsforbund

Norske filmbyråers forening

Norske fjernsynsselskapers landsforbund

Norske film- og videoprodusenters forening

Norske kvinners sanitetsforening

Norske kinosjefers forbund

Norske videohandleres forbund

NRK

Redd Barna

Sametinget

Samisk utdanningsråd

Skolenes landsforbund

Statens filmtilsyn

Statens medieforvaltning

Statens studiesenter for film

Telenor

TV2

TVNorge

TV +

ZTV

Følgjande høyringsinstansar har i tillegg kome med merknader til framlegget:

Barneombodet

Forbrukerombudet

Hammerfest kommune

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

International Video Federation

Konkurransetilsynet

Norges dagligvarehandels forbund

Norsk journalistlag

Norske videoutleieres forbund

Oslo kommune

Til forsiden