Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen, Langset – Kleverud

I

  1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 på strekningen Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark. Vilkårene framgår av denne proposisjonen.

  2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  3. Samferdselsdepartementet kan gjennomføre Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen som omtalt i denne proposisjonen innefor en samlet kostnadsramme på 10 100 mill. kr, fordelt med 5 200 mill. kr på Kap. 1320 Statens vegvesen og 4 900 mill. kr på Kap.1350 Jernbaneverket.