Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

7 Fylkeskommunal garanti

Akershus og Hedmark fylkeskommuner har fattet garantivedtak for et maksimalt bompengelån på til sammen 6 900 mill. kr i 2011, fordelt med 3 450 mill. kr på hver av garantistene. Garantiene stilles som selvskyldnerkausjon. Vedtakene inkluderer tidligere garantivedtak for første og andre utbyggingsetappe. Maksimal lånegjeld for den samlede utbyggingen er beregnet til om lag 6,2 mrd. kr. Garantiene dekker dermed 100 pst. av maksimal lånegjeld.

De fylkeskommunale garantiene skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Godkjenning vil skje etter at Stortinget har behandlet proposisjonen. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år jf. Prop. 1 S (2011-2012), side 68.