Prop. 1 LS (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Skatter og avgifter 2024

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte- og avgiftsvedtak

Til forsiden