Prop. 1 LS (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Skatter og avgifter 2024

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2021 og 2022

Administrativ tollnedsettelse

Forskrift

2021

2022

Individuelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

2 426

2 102

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1

18 500

19 000

Generelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

328

319

Kvoteuttak

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

3 074

2 518

Utenlands bearbeiding

Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

235

335

Innenlands bearbeiding

Forskrift til lov om toll og vareførsel

63

37

1 Antall søknader.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og import. 2021 og 2022

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

Total import3 2022

Kvotestørrelse 20221

Kvoteimport 20221

2021

2022

2021

2022

Varenummer

Produkt

Opprinnelse6

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/2900

Islandshest

Island

200 stk.

53 stk.

16

27

-

-

53 stk.

02.01.1000/2001/ 2002/2003/ 2004, 02.02.1000/2001/ 2002/2003/2004

Storfekjøtt

EU

2 500

2 491

99

100

18,60

9,94

8 642

02.01, 02.02

Storfekjøtt4

Namibia/ Botswana

500

390

99

78

10,02

23,50

3 027

02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009

Storfekjøtt4,5

Namibia/ Botswana

2 700

2 697

100

100

-

-

3 027

02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009

Storfekjøtt5

Eswatini

500

356

100

71

-

-

356

02.01.3001, 02.02.3001

Biffer og fileter av storfe5

GSP

500

529

100

106

-

-

3 278

02.02

Storfekjøtt

WTO

1 084

1 067

99

98

67,08

60,16

3 509

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

599

100

100

16,02

0,78

4 276

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

GB

100

0

0

0

0

0,01

0

02.03.1904

Ribbe av svin

EU

300

299

100

100

30,01

5,00

299

02.03.1904

Ribbe av svin

GB

50

50

100

100

10,11

0,25

50

02.03.2101

Svinekjøtt

WTO

1 381

118

10

9

0,11

0,01

119

02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909, 02.08.1000/ 9030/9094/ex. 9099

Annet vilt

WTO/ alle land

250

221

87

88

20,56

24,51

234

02.04

Sauekjøtt

WTO (Island)

600

598

100

100

-

-

598

02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300

Småfekjøtt5

Botswana, Namibia og Eswatini

400

0

0

0

-

-

0

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt

WTO

206

187

94

91

6,02

12,51

808

02.06.4100

Lever av svin

EU

350

0

0

0

0,01

0,01

0

02.06.4100

Lever av svin

GB

60

0

0

0

0,01

0

0

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe

EU

950

860

98

91

7,88

7,08

956

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe

GB

158

0

0

0

0,01

0,02

2

02.07.1200

Hønsekjøtt

WTO

221

68

67

31

5,60

0,19

665

02.07.2500

Kalkunkjøtt

WTO

221

2

0

1

0,02

0,01

4

02.07.4200/5200/6010

Ender, gjess mm.

WTO

221

195

82

88

8,14

10,02

195

02.07.4401

Andebryst

EU

200

13

5

7

0,01

0,01

13

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt

WTO/ alle land

100

51

44

51

1,13

0,03

34

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt

WTO/ alle land

200

182

96

91

45,03

25,29

159

02.10.1101/1109/1900

Skinke av svin

EU

600

558

95

93

80,23

65,69

1 258

02.10.1101/1109/1900

Skinke av svin

GB

100

0

0

0

0,02

0,01

2

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

0

0

0

0,16

0,02

-

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

WTO

35

0

9

0

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt

Alle land

30

30

100

100

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt

Alle land

15

6

47

40

-

-

-

04.05.1000

Smør

WTO

575

146

87

25

2,73

0,02

158

04.06

Ost

WTO/EFTA

200

171

64

86

10,01

0,12

177

04.06

Ost, auksjon8

WTO/EU

3 400

3 395

99

100

25,52

26,01

18 885

04.06

Ost, historisk8

WTO/EU

4 701

4 672

100

99

-

-

18 885

04.06

Ost, historisk

WTO/GB

299

238

95

80

-

-

244

04.07.1100/2100/9000

Hønseegg

EU

290

267

81

92

0,02

1,01

450

04.07.1100/2100 9000

Hønseegg

GB

48

0

0

0

0,00

0,01

7

04.07.2100

Hønseegg

WTO

1 295

66

38

5

0,02

0,03

164

04.09.0000

Honning

GSP

192

189

95

98

0,02

2,51

1 188

06.02.1021/1024

Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier5

EU

2 mill.kr

0,02 mill.kr

0

1

-

-

12,1 mill.kr

06.02.9031

Grønne potteplanter5

EU

7 mill.kr

7 mill.kr

100

100

-

-

8,3 mill.kr.

ex.06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst5

EU

20 mill.kr

20 mill.kr

100

100

-

-

48,5 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller5

EU

4 mill. kr

1 mill. kr

0

25

-

-

1,0 mill.kr

07.01.9022

Nypoteter 1.4 - 14.5

EU

2 500

236

21

9

0,01

0,01

1 044

07.01.9022

Nypoteter 1.4 - 14.5

GB

1 000

0

-

0

-

0,01

0

ex.07.01.9028

Poteter

Egypt

1 310

0

0

0

0,01

0,00

0

07.04.9013/9020

Hvitkål

WTO

134

0

37

0

0,01

0,01

1 100

07.04.9040

Rødkål

WTO

134

0

16

0

0,01

0,01

414

07.05.1112/1122

Issalat industri 1.03 – 30.11

EU

600

311

77

52

0,90

1,04

5 073

07.05.1112/1119

Issalat industri 1.03 – 31.05

EU

500

219

57

44

0,05

0,23

3 641

07.05.1112/1119/1122

Issalat industri 1.03 – 30.11

GB

220

0

-

0

-

0,01

0

07.08.1000

Erter

Egypt

60

-

0

0

0,01

0,01

43

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

69

39

23

0,01

0,01

77

07.12.9011

Tørkede poteter

GB

100

0

0

0

0,00

0,00

0

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.05- 31.07

EU

2 000

1 949

96

97

0,16

0,11

12 409

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.08- 30.119

WTO

750

715

100

95

3,50

0,25

19 100

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.11- 30.119

WTO

250

111

34

44

3,59

0,80

19 100

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.05- 31.079

WTO

7 000

5 536

84

79

0,17

0,04

19 100

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.05- 31.07

GB

400

0

-

0

0,00

0,00

0

08.08.3020

Pærer

WTO

250

250

94

100

3,72

3,7

3 896

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

299

100

100

5,48

5,54

1 219

08.10.1023/1024

Jordbær

GB

60

0

-

0

-

0,01

0

08.11.1000

Jordbær konserves (2200 tonn)

EU

2 200

2 194

99

100

-

-

5 338

08.11.1000

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 673

96

98

-

-

6 054

08.11.1000

Jordbær konserves (GB)

GB

257

0

-

0

-

-

0

ex.08.11.2019, 08.11.2091

Bringebær konserves (950 tonn)

EU

950

949

98

100

-

-

1 819

ex.08.11.2019, 08.11.2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

750

98

100

-

-

2 583

ex.08.11.2019, 08.11.2091

Bringebær konserves (nasjonal)

GB

111

-

-

0

-

-

0

ex.08.11.2019/2093/9003, 20.09.8911/8919 8993

Solbær- / kirsebærkonsentrat

EU/ alle land

340

335

98

99

-

-

761 777

07.13.1001, 10.01.9909, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

Alle land

466 000

459 920

93

99

0,013

0,01

596 541

10.01.1900/ 9909, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

89 000

85 703

98

96

0,010

0,01

194 409

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

3 000

26

60

0,01

0,01

3 360

10.01.1900

Durumhvete

Canada/ Ukraina

10 000

0

0

0

0,00

0,00

0

10.01.1900

Durumhvete

GB

1 000

0

0

0

0,00

0,00

0

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

752

83

75

0,00

0,01

755

10.02.1000

Høstrug til såing

GB

200

0

0

0

0,00

0,00

0

10.05.9010

Mais til dyrefôr

EU

15 000

14 999

0

100

0,01

0,01

103 913

10.05.9010

Mais til dyrefôr

GB

3 000

0

0

0

0,00

0,00

0

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

10 000

393

0

4

0,01

0,01

2 435

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

GB

2 000

0

0

0

0,00

0,01

0

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

Alle land

9 000

4 021

86

45

0,010

0,01

3 749

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

69

93

92

10,50

1,51

602

12.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

250

96

63

0,11

14,51

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

23

70

46

0,01

0,02

157

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

134

94

67

0,01

0,02

12.09.2400

Engrappfrø til plen

GB

40

0

0

0

0

0,01

0

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

676

86

97

0,41

2,00

677

12.14.9091

Høy

WTO/EU

35 000

18 433

38

53

0,01

0,01

18 839

12.14.9091

Høy

GB

7 000

0

0

0

0,00

0,00

4

12.14.9091

Høy (andre land)

WTO/ Utenfor EU

500

0

0

0

0,00

0,00

4

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

0

0

0

1,01

0,56

0

16.01.0000

Pølser

EU

600

552

99

92

63,20

36,73

1 532

16.01.0000

Pølser

GB

120

7

21

6

1,03

0,29

8

16.02.3101

Kalkunrull

WTO

20

0

60

0

10,47

0,01

0

16.02.3101

Kalkunrull

Israel

20

0

0

0

0,01

0,00

0

ex.16.02.4100/5009

Herm. skinke og tunge4

GSP

150

0

0

0

0,01

0,00

28

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

209

63

60

0,01

0,04

234

16.02.4910

Bacon crisp

GB

40

0

0

0

0,00

0,01

0

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

77

41

39

0,91

0,03

77

ex.16.02.5009

Corned beef4

WTO/GSP

200

14

40

7

1,03

0,01

28

17.03.1010/9010

Melasse til dyrefôr4

GSP

40 000

25 040

72

63

0,01

0,01

52 438

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 667

50

56

0,01

0,01

1 782

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

GB

650

398

57

61

0,01

0,01

398

20.05.4003/4009, ex.20.05.5901

Hermetiske erter og snittbønner, brekkbønner4,7

GSP

350

166

37

47

0,01

-

154

ex.20.05.9908

Hermetisk grønnsaksblanding4,7

GSP

150

23

15

15

0,02

-

1 018

20.09.7100/7900

Eplesaft, også konsentrat til industriformål

EU

3 300

3 278

100

99

2,76

2,26

7 128

20.09.7100/7900

Eplesaft, også konsentrat til industriformål

GB

100

89

64

89

0,01

0,04

107

20.09.7900

Eplekonsentrat industriformål

EFTA

400

0

0

0

0,01

0,01

0

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet. Vi rapporterer auksjonsbeløp for kvoter solgt i det aktuelle året.

3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og kalenderår. Der vareomfanget er angitt med ex. omfatter tallene import for hele varenummeret.

4 SSB-tall omfatter all import fra GSP på hele varenumrene.

5 Administreres av Tolletaten.

6 Kvotene med opprinnelse GB ble første gang auksjonert i sin helhet for 2022. Tallene for kvoteutnyttelse i 2021 og 2022 er derfor ikke sammenlignbare.

7 Auksjoneres for to år av gangen, sist auksjonert i 2021. Auksjonsbeløp rapporteres derfor ikke inneværende år.

8 Tallene for total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.

9 Total import på 19 100 tonn er for epler i perioden 01.08-30.11, 01.11-30.11 og 01.05-31.07 med opprinnelse WTO

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden