Prop. 1 LS (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Skatter og avgifter 2024

Til innholdsfortegnelse

4 Overgang til prosenttoll for visse landbruksvarer

Tabell 4.1 Overgang til prosenttoll for hel issalat, knollselleri, rødbeter og hel kålrot

Nr.
Vareslag

Tollavgiftssats 2023

Foreslått tollavgiftssats 2024

07.05Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt

.1112

Hel issalat, i tiden 1. mars – 31. mai

16,31 kr/kg

226 %

.1122

Hel issalat, i tiden 1. juni – 30. november

10,95 kr/kg

147 %

07.06

Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerøtter, knollselleri, reddiker og liknende spiselige røtter, friske eller kjølte

.9010

Knollselleri

7,93 kr/kg

230 %

.9040

Rødbeter

2,56 kr/kg

158 %

12.14

Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av pelleter

.9011

Hel kålrot

1,59 kr/kg

288 %

Til forsiden