Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

2 Statsbudsjettet

Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2013 – 2019

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2018

Anslag regn-skap 2018

Forslag 2019

2013

2014

2015

2016

2017

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet

185 772199 461213 942233 553210 329219 396220 514225 999

Driftsresultat forretningsdriften

195-349-593-334-176-459-428-364

Renter av statsgjeld

12 18611 11711 24910 8258 8338 8729 19610 489

Overføringer til andre

831 385881 498940 912974 2321 035 3171 075 1731 068 5631 113 945

Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet

1 029 5381 091 7271 165 5091 218 2761 254 3031 302 9821 297 8451 350 070

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet

913 084931 719980 1971 009 8881 031 4771 047 6161 063 1421 117 576

Oljekorrigert overskudd

-116 454-160 008-185 312-208 388-222 826-255 366-234 703-232 494

Overført fra Statens pensjonsfond utland

117 340156 164186 063212 516231 394255 366234 703232 494

Overskudd før lånetransaksjoner

885-3 8447514 1278 568000

Oljeskatter

206 436176 164110 15747 60671 17791 105123 602163 302

Utbytte fra Equinor

14 42122 64615 38210 7178 39814 54414 54416 620

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

157 880148 229121 67394 270114 836102 400145 800132 900

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

-33 585-35 372-28 955-27 815-26 564-25 000-25 000-27 000

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

345 151311 667218 256124 779167 847183 049258 946285 822

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland

228 697151 65832 945-83 609-54 979-72 31724 24353 328

Utlån og avdrag, brutto

233 208192 855222 159163 718163 595104 783125 532189 459

Tilbakebetalinger

96 233215 040126 087111 351120 138167 234186 165112 316

Utlån, netto

136 974-22 18596 07252 36743 456-62 451-60 63477 143

Overskudd før lånetransaksjoner

885-3 8447514 1278 568000

Samlet finansieringsbehov

136 089-18 34195 32148 24034 888-62 451-60 63477 143

Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

2 3052 4382 6142 8713 0033 3223 310

Utenriksdepartementet

35 86535 89040 03541 35237 35338 13641 941

Kunnskapsdepartementet

43 81647 84452 10955 78058 24261 84177 873

Kulturdepartementet

9 75912 46012 79013 14913 69414 18814 828

Justis- og beredskapsdepartementet

31 63734 74035 49652 66757 27257 40441 470

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

159 424172 049176 469180 774187 390189 084196 811

Arbeids- og sosialdepartementet

70 70462 49343 35340 67335 82834 81335 423

Helse- og omsorgsdepartementet

121 545131 313147 936150 198158 223165 951178 755

Barne- og likestillingsdepartementet

34 62634 82537 25228 42128 02027 55027 643

Nærings- og fiskeridepartementet

8 47214 72210 16010 25711 09811 02412 594

Fiskeri- og kystdepartementet

5 083000000

Landbruks- og matdepartementet

17 20617 45917 49617 74918 28318 58019 488

Samferdselsdepartementet

50 98070 65594 06390 98171 82767 69473 074

Klima- og miljødepartementet

5 4208 6168 3238 5199 85810 70114 130

Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet

6 724000000

Finansdepartementet

107 33157 873107 12164 082101 20851 509131 293
Forsvarsdepartementet43 57146 67545 33949 25452 42954 94558 954

Olje- og energidepartementet

16 52818 61415 79025 93314 3128 0973 723

Ymse utgifter

6100104 4984 350

Statsbankene

121 021124 001118 410109 057106 972113 860121 409

Statlig petroleumsvirksomhet

33 58535 37228 95527 81526 56425 00027 000

Statens forretningsdrift

2 5681 9862 4523 1883 0533 8924 202

Folketrygden

368 100389 928420 461437 087449 831470 675478 259

Statens pensjonsfond utland

345 151311 667218 256124 779167 847183 049285 822

Utgifter i alt

1 641 4831 631 6211 634 8801 534 5881 612 3081 615 8141 852 351

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1–29) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

1 7721 8541 8391 9612 0022 1592 204

Utenriksdepartementet

5 2455 5107 68610 7415 5445 8435 086

Kunnskapsdepartementet

3 4003 7994 1604 6305 2525 9056 569

Kulturdepartementet

1 7253 1603 1603 2192 0012 0362 123

Justis- og beredskapsdepartementet

27 20529 22331 60235 86935 76735 10135 012

Kommunal- og moderniserings-departementet

4114 9654 8625 0905 5565 5025 708

Arbeids- og sosialdepartementet

23 03823 38723 92725 17918 84417 94216 253

Helse- og omsorgsdepartementet

4 7825 1105 2595 4705 6565 3966 029

Barne- og likestillingsdepartementet

7 1387 3197 7528 4767 8867 8317 955

Nærings- og fiskeridepartementet

1 9384 0153 6413 8314 3024 3354 523

Fiskeri- og kystdepartementet

3 521000000

Landbruks- og matdepartementet

1 7081 6731 5861 6461 7951 7421 851

Samferdselsdepartementet

15 83119 78921 00923 04015 12115 97818 223

Klima- og miljødepartementet

2 9152 2972 3292 4332 8072 8953 039

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

4 578000000

Finansdepartementet

9 5719 02714 15814 90816 22516 54317 220

Forsvarsdepartementet

32 60633 80832 72234 04535 84736 63638 160

Olje- og energidepartementet

2 1301 6391 5621 6441 6721 6431 719

Ymse utgifter

6100104 4984 350

Statsbankene

668721724725738748757

Statlig petroleumsvirksomhet

1000000

Statens forretningsdrift

195-349-593-334-176-459-364

Folketrygden

0000000

Statens pensjonsfond utland

0000000

Utgifter i alt

150 439156 948167 382182 574166 839172 275176 418

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

183209354477543593442

Utenriksdepartementet

93179282632615991

Kunnskapsdepartementet

238421572026131

Kulturdepartementet

32393229363233

Justis- og beredskapsdepartementet

1 5871 3771 7109991 3883 4084 494

Kommunal- og moderniserings-departementet

11 1221 6962 0532 5742 4202 662
Arbeids- og sosialdepartementet312689549391523841663

Helse- og omsorgsdepartementet

2024272272017

Barne- og likestillingsdepartementet

134871107026

Nærings- og fiskeridepartementet

950776101532481562

Fiskeri- og kystdepartementet

858000000

Landbruks- og matdepartementet

11946332049

Samferdselsdepartementet

18 02222 88124 63427 48217 35615 87714 537

Klima- og miljødepartementet

429544494606610626602

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

828000000

Finansdepartementet

226237185201213258272

Forsvarsdepartementet

10 34512 22011 98214 53215 92717 60920 053

Olje- og energidepartementet

121287151720

Ymse utgifter

0000000

Statsbankene

1531065662554839

Statlig petroleumsvirksomhet

33 58535 37228 95527 81526 56425 00027 000

Statens forretningsdrift

2 3722 3353 0453 5223 2284 3414 565

Folketrygden

0000000

Statens pensjonsfond utland

0000000

Utgifter i alt

69 11477 53674 92278 46069 87871 66276 218

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50–89) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

351374421433459570664

Utenriksdepartementet

29 61629 27930 95729 24730 23430 77835 167

Kunnskapsdepartementet

40 39243 96147 92851 09352 97055 91071 173

Kulturdepartementet

8 0039 2629 5999 90211 65712 12012 673

Justis- og beredskapsdepartementet

2 8444 1392 18415 79920 11818 8951 965

Kommunal- og moderniserings-departementet

159 005165 962169 911173 631179 257181 162188 440

Arbeids- og sosialdepartementet

10 99611 17111 03311 55212 38812 62912 607

Helse- og omsorgsdepartementet

116 741126 178142 651144 706152 560160 535172 709

Barne- og likestillingsdepartementet

27 47527 45829 42919 93620 12719 71919 662

Nærings- og fiskeridepartementet

4 4635 6575 5385 9876 0956 0346 870

Fiskeri- og kystdepartementet

703000000

Landbruks- og matdepartementet

15 48815 77715 86516 07116 46916 83417 628

Samferdselsdepartementet

7 0967 9858 42010 45831 65135 83940 314

Klima- og miljødepartementet

2 0765 7765 5005 4806 4417 18010 489

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1 318000000

Finansdepartementet

30 99031 40332 85934 19633 69534 70837 286

Forsvarsdepartementet

621648634676656700 741

Olje- og energidepartementet

4 3874 4634 9715 0075 0844 5371 984

Ymse utgifter

0000000

Statsbankene

12 90513 19413 80113 79614 46015 21015 804

Statlig petroleumsvirksomhet

0000000

Statens forretningsdrift

00000100

Folketrygden

368 100389 928420 461437 087449 831470 675478 259

Statens pensjonsfond utland

345 151311 667218 256124 779167 847183 049285 822

Utgifter i alt

1 188 7221 204 2821 170 4171 109 8351 211 9961 267 0941 410 257

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

0000000

Utenriksdepartementet

9119231 1101 3011 3151 4561 597

Kunnskapsdepartementet

0000000

Kulturdepartementet

0000000

Justis- og beredskapsdepartementet

0000000

Kommunal- og moderniserings- departementet

6000300

Arbeids- og sosialdepartementet

36 35827 2467 8443 5524 0743 4005 900

Helse- og omsorgsdepartementet

2100000

Barne- og likestillingsdepartementet

0000000

Nærings- og fiskeridepartementet

2 0625 000205338169173639

Fiskeri- og kystdepartementet

0000000

Landbruks- og matdepartementet

0000000

Samferdselsdepartementet

10 03020 00040 00030 0007 70000

Klima- og miljødepartementet

0000000

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

0000000

Finansdepartementet

66 54417 20659 91914 77851 074076 515

Forsvarsdepartementet

0000000

Olje- og energidepartementet

10 00012 5009 25019 2757 5411 9000

Ymse utgifter

0000000

Statsbankene

107 295109 980103 83194 47491 71997 854104 809

Statlig petroleumsvirksomhet

0000000

Statens forretningsdrift

0000000

Folketrygden

0000000

Statens pensjonsfond utland

0000000

Utgifter i alt

233 208192 855222 159163 718163 595104 783189 459

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og

folkeketrygden som vises separat.

Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2013 – 2019

Mill. kroner

Kapittel

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

5501

Skatter på formue og inntekt

243 362238 985237 996240 088252 627244 527263 900
5502Finansskatt00001 5632 3003 485

5506

Avgift av arv og gaver

2 2461 8802952069100

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

203 204171 586105 22342 49665 98885 500157 700

5508

Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen

3 2934 5164 9595 1085 1825 6005 600

5509

Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen

-6162-262752

5511

Tollinntekter

3 1113 2053 3053 3693 4983 4503 300

5521

Merverdiavgift

233 874242 571252 220266 172267 433291 500310 000

5526

Avgift på alkohol

12 23912 64312 82713 50313 69213 80014 200

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

7 0807 2597 2657 2547 0277 1006 600

5536

Avgift på motorvogner mv.

Engangsavgift

20 18418 53317 99516 86716 22715 93514 600

Trafikkforsikringsavgift

9 6959 97510 17010 5269 6067 1009 400

Vektårsavgift

328359352344339350350

Omregistreringsavgift

2 1031 9071 3701 4041 4741 4501 480

5537

Avgift på båter mv.

1695000000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

16 42616 56216 07915 15215 43015 00816 607

5541

Avgift på elektrisk kraft

7 9617 5388 56310 11710 88411 10011 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 4431 8762 0352 0161 9241 8151 970

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

4 7685 2385 7666 5767 1117 9498 706

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

495330000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

21810122

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

282355345404429560370

5549

Avgift på utslipp av NOx

55585450525054

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

64716873396565

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

20654433

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 2651 2401 4011 4211 4112 5201 500

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 9111 9681 9612 0262 0913 1703 050

5557

Avgift på sukker mv.

201197206203206210210

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 3251 5961 7981 9211 9992 1152 170
5561Flypassasjeravgift0009271 8131 8502 040
5562Totalisatoravgift00000135135

5565

Dokumentavgift

7 3107 6078 4468 5019 2599 3009 700

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

707575106107107103

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdep.

4689798494107122

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdep.

192167199235233236294

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridep.

149317388486479494479

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdep.

889000000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdep.

140135138142317160254
5577Sektoravgifter under Samferdselsdep.08418477469859771 041

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødep.

112105104113110125709

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

312309333342362389418

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidep.

0160168154847835166

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

236274281297292294302

5584

Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter

00-61400

5700

Trygdeavgift

111 686119 936129 807133 599137 747144 613150 700

5700

Arbeidsgiveravgift

157 743164 015169 628171 325175 773182 205191 800

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

1 055 4821 044 3191 002 733964 3681 014 7541 065 0101 194 587

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2013 – 2019

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2018

Anslag regnskap 2018

Forslag 2019

2013

2014

2015

2016

2017

Skatter på formue og inntekt

245 608240 865238 291240 294254 280246 827247 055267 385

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

269 430283 951299 435304 924313 520326 818327 700342 500

Tollinntekter

3 1113 2053 3053 3693 4983 4503 7403 300

Merverdiavgift

233 874242 571252 220266 172267 433291 500294 000310 000

Avgifter på alkohol

12 23912 64312 82713 50313 69213 80014 10014 200

Avgifter på tobakk

7 0807 2597 2657 2547 0277 1006 6006 600

Avgifter på motorvogner

32 30930 77329 88729 14027 64424 83523 79025 830

Andre avgifter

45 39646 88849 34452 10556 48359 57561 20061 470

Sum skatter og avgifter

849 047868 156892 576916 762943 577973 905978 1851 031 285

Renter av statens forretningsdrift

8580767772878794

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

1 9642 3342 6592 5272 8382 4072 6592 888

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 0492 4132 7352 6042 9102 4952 7462 981

Renter fra statsbankene

8 3709 0149 2808 4458 8298 7859 51710 147

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

6 5855 6574 8413 8233 3853 3874 6454 811

Utbytte ekskl. Equinor

14 52814 02919 65114 70317 40818 45821 87523 026

Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

29 48428 69933 77226 97129 62230 63036 03737 984

Inntekter under departementene

32 50532 45140 69636 96237 64226 08631 84133 325

Overføring fra Norges Bank

0010 41926 58917 72614 50014 33312 000

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

00000000

Sum andre inntekter

32 50532 45151 11563 55055 36840 58646 17445 325

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

157 880148 229121 67394 270114 836102 400145 800132 900

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

206 436176 164110 15747 60671 17791 105123 602163 302

Aksjeutbytte fra Equinor

14 42122 64615 38210 7178 39814 54414 544 16 620

Sum petroleumsinntekter

378 737347 039247 212152 594194 411208 049283 946312 822

Tilbakebetalinger

96 233215 040126 087111 351120 138167 234186 165112 316

Statens pensjonsfond utland

117 340156 164186 063212 516231 394255 366234 703232 494

Sum inntekter

1 505 3941 649 9621 539 5591 486 3481 577 4201 678 2651 767 9561 775 208

Tabell 2.9 Vedtatt budsjett 2018 (des. 2017). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer.

1000 kroner.

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Driftsut-gifter. (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Driftsresultat forretnings driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn- skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre over- føringer (postnr. 70-89)

Utlån gjelds-avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

357 345

21 493

21 493

0

0

0

335 852

335 852

0

0

0

Regjering

406 092

406 092

392 436

13 656

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

2 449 200

1 622 000

1 622 000

0

0

593 400

233 800

0

0

233 800

0

Høyesterett

109 750

109 750

109 750

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

38 135 933

5 843 098

4 404 690

1 438 408

0

59 116

30 777 734

0

0

30 777 734

1 455 985

Kunnskapsdepartementet

61 841 398

5 905 038

2 169 405

3 735 633

0

26 285

55 910 075

39 768 546

3 657 705

12 483 824

0

Kulturdepartementet

14 187 737

2 036 031

1 858 536

177 495

0

32 118

12 119 588

1 598 820

54 461

10 466 307

0

Justis- og beredskapsdepartementet

57 404 192

35 100 994

32 660 602

2 440 392

0

3 408 066

18 895 132

270 183

17 085 123

1 539 826

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

189 084 303

5 502 078

4 399 271

1 102 807

0

2 420 315

181 161 910

394 446

175 424 583

5 342 881

0

Arbeids- og sosialdepartementet

34 812 554

17 942 435

17 609 729

332 706

0

840 677

12 629 442

284 662

151 410

12 193 370

3 400 000

Helse- og omsorgsdepartementet

165 951 491

5 395 963

3 692 407

1 703 556

0

20 480

160 535 048

336 181

9 702 604

150 496 263

0

Barne- og likestillingsdepartementet

27 550 471

7 831 407

5 025 968

2 805 439

0

0

19 719 064

233 869

1 703 755

17 781 440

0

Nærings- og fiskeridepartementet

11 023 650

4 335 349

3 103 200

1 232 149

0

481 100

6 034 201

2 446 108

15 000

3 573 093

173 000

Landbruks- og matdepartementet

18 579 957

1 741 625

1 708 108

33 517

0

4 032

16 834 300

2 093 351

146 373

14 594 576

0

Samferdselsdepartementet

67 693 841

15 978 232

2 971 593

13 006 639

0

15 876 600

35 839 009

194 314

3 442 300

32 202 395

0

Klima- og miljødepartementet

10 700 683

2 894 953

1 492 990

1 401 963

0

626 042

7 179 688

956 369

311 707

5 911 612

0

Finansdepartementet

51 509 104

16 542 504

15 337 467

1 205 037

0

258 400

34 708 200

10 000

23 650 000

11 048 200

0

Forsvarsdepartementet

54 945 177

36 636 246

34 605 586

2 030 660

0

17 609 044

699 887

186 247

0

513 640

0

Olje- og energidepartementet

8 097 429

1 643 077

1 030 250

612 827

0

17 000

4 537 352

3 672 513

67 000

797 839

1 900 000

Ymse

4 498 022

4 498 022

4 498 022

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

113 859 755

747 542

736 279

11 263

0

47 699

15 210 144

7 499 577

0

7 710 567

97 854 370

Statlig petroleumsvirksomhet

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

3 892 098

-459 344

0

0

-459 344

4 341 442

10 000

0

0

10 000

0

Folketrygden

470 674 975

0

0

0

0

0

470 674 975

0

380 000

470 294 975

0

Statens pensjonsfond utland

183 049 000

0

0

0

0

0

183 049 000

183 049 000

0

0

0

Sum utgifter

1 615 814 157

172 274 585

139 449 782

33 284 147

-459 344

71 661 816

1 267 094 401

243 330 038

235 792 021

787 972 342

104 783 355

Tabell 2.10 Forslag for 2019. Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1000 kroner

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Drifts- utgifter. (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre overføringer (postnr. 70-89)

Utlån gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

433 897

22 158

22 158

0

0

0

411 739

411 739

0

0

0

Regjering

431 600

431 600

417 600

14 000

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

2 332 100

1 637 600

1 637 600

0

0

441 800

252 700

8 000

0

244 700

0

Høyesterett

112 195

112 195

112 195

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

41 940 892

5 086 412

4 240 663

845 749

0

91 063

35 166 807

0

0

35 166 807

1 596 610

Kunnskapsdepartementet

77 872 709

6 569 413

2 371 172

4 198 241

0

130 785

71 172 511

41 571 656

16 830 520

12 770 335

0

Kulturdepartementet

14 828 416

2 122 742

1 887 596

235 146

0

32 885

12 672 789

1 571 435

76 961

11 024 393

0

Justis- og beredskapsdepartementet

41 470 386

35 011 782

33 266 279

1 745 503

0

4 493 562

1 965 042

403 035

227 162

1 334 845

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

196 810 702

5 708 430

4 516 444

1 191 986

0

2 661 789

188 440 483

603 526

182 311 840

5 525 117

0

Arbeids- og sosialdepartementet

35 423 143

16 252 988

17 761 708

-1 508 720

0

662 790

12 607 365

291 605

146 750

12 169 010

5 900 000

Helse- og omsorgsdepartementet

178 755 063

6 029 017

3 840 479

2 188 538

0

16 971

172 709 075

336 212

10 442 087

161 930 776

0

Barne- og likestillingsdepartementet

27 642 551

7 955 089

5 078 964

2 876 125

0

25 500

19 661 962

229 448

1 813 661

17 618 853

0

Nærings- og fiskeridepartementet

12 593 946

4 522 668

3 256 470

1 266 198

0

562 340

6 870 438

2 619 288

519 000

3 732 150

638 500

Landbruks- og matdepartementet

19 487 828

1 850 731

1 770 964

79 767

0

9 032

17 628 065

2 090 663

150 471

15 386 931

0

Samferdselsdepartementet

73 074 261

18 223 111

7 391 611

10 831 500

0

14 537 300

40 313 850

206 300

4 396 500

35 711 050

0

Klima- og miljødepartementet

14 130 321

3 038 935

1 531 385

1 507 550

0

602 009

10 489 377

4 048 269

260 100

6 181 008

0

Finansdepartementet

131 292 700

17 219 800

16 109 000

1 110 800

0

272 400

37 285 500

0

24 600 000

12 685 500

76 515 000

Forsvarsdepartementet

58 953 526

38 159 971

36 025 608

2 134 363

0

20 053 010

740 545

193 830

0

546 715

0

Olje- og energidepartementet

3 723 146

1 719 346

1 057 346

662 000

0

20 000

1 983 800

987 500

66 000

930 300

0

Ymse

4 350 000

4 350 000

4 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

121 409 150

757 383

745 851

11 532

0

38 844

15 803 819

7 674 938

0

8 128 881

104 809 104

Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000

0

0

0

0

27 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

4 201 876

-363 556

0

0

-363 556

4 565 432

0

0

0

0

0

Folketrygden

478 258 845

0

0

0

0

0

478 258 845

0

413 000

477 845 845

0

Statens pensjonsfond utland

285 822 000

0

0

0

0

0

285 822 000

285 822 000

0

0

0

Sum utgifter

1 852 351 253

176 417 815

147 391 093

29 390 278

-363 556

76 217 512

1 410 256 712

349 069 444

242 254 052

818 933 216

189 459 214

Til forsiden