Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Innføring av forskriftskrav om parsellinndeling av campingplasser vil innebære en tydeliggjøring av regelverket. Forskriftskravet er ment å skape klarhet for campingplassdrivere, tilsynsmyndigheter og brukere, og bidra til enhetlig praktisering av regelverket over hele landet.

Forskriftshjemmelen vil i seg selv ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige eller private aktører. Spørsmålet om administrative og økonomiske konsekvenser vil først bli aktualisert ved forslag til forskrift.

Tydeliggjøring av reglene vil bidra til mer forutsigbarhet, noe som vil gi en administrativ og økonomisk gevinst for både offentlige og private aktører.