Prop. 96 L (2019–2020)

Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

Proposisjonen omfatter ulike forslag som gjelder karriereveiledning for fylkeskommunene, utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og for barnehager, realkompetansekrav for voksne søkere til friskoler, psykososialt barnehagemiljø, kommunal barnehagemyndighet, voksenopplæring, utdanningsstøtte m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget