St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 13. desember 2002 om dyrehold og dyrevelferd blir sendt Stortinget.

Til forsiden