St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Til innholdsfortegnelse

2 Norsk regelverk harmonisert med Europarådets konvensjoner og anbefalinger

Tabell 2.1 

Forhold/dyreartEuroparådetNorge
Transport av dyrTransportkonvensjonForskrift 02.04. 01
SlaktedyrSlaktedyrkonvensjonenForskrift 28.08. 95
ForsøksdyrForsøksdyrkonvensjonenForskrift 15.01. 96
FamiliedyrKjæledyrkonvensjonenDyrevernloven
ProduksjonsdyrProduksjonsdyrkonvensjonenDyrevernloven
GrisAnbefaling om beskyttelse av grisForskrift 15.01. 96
StorfeAnbefaling om beskyttelse av storfeForskrift 15.01. 96
PelsdyrAnbefaling om beskyttelse av pelsdyrForskrift 20.09. 98
SauAnbefaling om beskyttelse av sau
GeitAnbefaling om beskyttelse av geit
HøneAnbefaling om beskyttelse av høneForskrift 12.12. 01
StrutsAnbefaling om beskyttelse av strutsForskrift 02.10. 98
KalkunAnbefaling om beskyttelse av kalkunForskrift 12.12. 01
AndAnbefaling om beskyttelse av and
GåsAnbefaling om beskyttelse av gås
Til forsiden