St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Til innholdsfortegnelse

2 Norsk regelverk harmonisert med Europarådets konvensjoner og anbefalinger

Tabell 2.1 

Forhold/dyreart Europarådet Norge
Transport av dyr Transportkonvensjon Forskrift 02.04. 01
Slaktedyr Slaktedyrkonvensjonen Forskrift 28.08. 95
Forsøksdyr Forsøksdyrkonvensjonen Forskrift 15.01. 96
Familiedyr Kjæledyrkonvensjonen Dyrevernloven
Produksjonsdyr Produksjonsdyrkonvensjonen Dyrevernloven
Gris Anbefaling om beskyttelse av gris Forskrift 15.01. 96
Storfe Anbefaling om beskyttelse av storfe Forskrift 15.01. 96
Pelsdyr Anbefaling om beskyttelse av pelsdyr Forskrift 20.09. 98
Sau Anbefaling om beskyttelse av sau
Geit Anbefaling om beskyttelse av geit
Høne Anbefaling om beskyttelse av høne Forskrift 12.12. 01
Struts Anbefaling om beskyttelse av struts Forskrift 02.10. 98
Kalkun Anbefaling om beskyttelse av kalkun Forskrift 12.12. 01
And Anbefaling om beskyttelse av and
Gås Anbefaling om beskyttelse av gås
Til dokumentets forside