St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Til innholdsfortegnelse

3 Statistikk over antall husdyr i Norge per juni 2001

For landbrukets produksjonsdyr baserer tallene seg på opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå. For oppdrettsfisk er tallene basert på opplysninger fra Norske fiskeoppdretteres forening. Tallene for familiedyrene er estimater basert på en spørreundersøkelse av 2000 husstander (Opinion as juni 2001).

Tabell 3.1 

DyreslagAntallTotalantall
Storfe973 123
 Herav melkekyr289 155
 Herav ammekyr45 826
Sau2 413 660
 Herav søyer983 293
 Slaktelam1 430 293
Geit73 737
 Herav melkegeit47 784
Gris696 822
 Herav avlspurker86 761
 Slaktegris363 655
Tamrein (vinterflokk)ca. 170 000
Mink og ilder (avlsdyr)ca. 74 000
Blårev og sølvrev (avlsdyr)ca. 77 000
Verpehøner3 126 944
Slaktekyllinger3 715 219
Ender82 000
Gjess2 300
Kalkuner144 386
Struts2 164
Laks i sjøca. 200 000 000
Ørret i sjøca. 27 000 000
Hesterca. 42 000
Hunderca. 414 000
Katterca. 535 000
Kaninerca. 220 000
  I landbruket3 125
  Som kjæledyrca. 216 000
Smågnagereca. 45 000
Stuefuglerca. 135 000
Krypdyrca. 11 000
Akvariefiskca. 753 000
Til forsiden