St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Til innholdsfortegnelse

3 Statistikk over antall husdyr i Norge per juni 2001

For landbrukets produksjonsdyr baserer tallene seg på opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå. For oppdrettsfisk er tallene basert på opplysninger fra Norske fiskeoppdretteres forening. Tallene for familiedyrene er estimater basert på en spørreundersøkelse av 2000 husstander (Opinion as juni 2001).

Tabell 3.1 

Dyreslag Antall Totalantall
Storfe 973 123
 Herav melkekyr 289 155
 Herav ammekyr 45 826
Sau 2 413 660
 Herav søyer 983 293
 Slaktelam 1 430 293
Geit 73 737
 Herav melkegeit 47 784
Gris 696 822
 Herav avlspurker 86 761
 Slaktegris 363 655
Tamrein (vinterflokk) ca. 170 000
Mink og ilder (avlsdyr) ca. 74 000
Blårev og sølvrev (avlsdyr) ca. 77 000
Verpehøner 3 126 944
Slaktekyllinger 3 715 219
Ender 82 000
Gjess 2 300
Kalkuner 144 386
Struts 2 164
Laks i sjø ca. 200 000 000
Ørret i sjø ca. 27 000 000
Hester ca. 42 000
Hunder ca. 414 000
Katter ca. 535 000
Kaniner ca. 220 000
  I landbruket 3 125
  Som kjæledyr ca. 216 000
Smågnagere ca. 45 000
Stuefugler ca. 135 000
Krypdyr ca. 11 000
Akvariefisk ca. 753 000
Til dokumentets forside