St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

2 Sør-Trøndelag fylkeskommunes behandling av prosjektet

Fylkestinget vedtok i desember 1990 å utarbeide en utviklingsplan for regionsykehuset. I desember 1991 behandlet Fylkestinget forprosjektrapporten hvor det ble redegjort for premisser, hovedlinjer og prinsipper for en utviklingsplan for regionsykehuset i Trondheim (RiT). Fylkestinget presiserte her at arbeidet med utviklingsplanen skulle skje i forståelse med statlige myndigheter. 29. august 1995 vedtok Fylkestinget at utkastet «RiT-lækkert» skulle legges til grunn for det videre arbeidet. Fylkestinget vedtok utviklingsplanen og godkjente avtalen med staten i møtet den 17. april 1997.