St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000I.

Utgifter:

KapittelPostFormålKr
200Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet
01Lønn og godtgjørelser, økes med fra kr. 100 664 000 til kr. 100 964 000300 000
600Sosial- og helsedepartementet
01Lønn og godtgjørelser, økes med fra kr. 87 700 000 til kr. 88 000 000300 000
11Varer og tjenester, økes med fra kr. 35 000 000 til kr. 36 500 0001 500 000

II.

Stortinget samtykker i at det opprettes stillinger under kap. 200 og kap. 600 i samsvar med de spesifiserte forslag.

III.

Stortinget godkjenner den inngåtte avtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten om bygging av ny Universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000.