To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Mars 2021

Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 15. mars 2021.

Notater fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren:

  1. Notat fra TBU av mars 2021 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (pdf)
  2. Notat fra TBU av mars 2021 om demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter (pdf)