Besøksstatistikk for 2013

Informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2013.

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2013.

I tabellen "Regjeringen.no - Total pr måned" vises totalen for både desktop og mobil versjon pr. måned for hele regjeringen.no. I oversikten for departementene vises kun besøk og sidevisninger som er på desktop versjon.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.391.141 4.206.835
Februar 1.198.022 3.596.042
Mars 1.262.404 3.757.942
April 1.510.533 4.471.442
May 1.361.769 3.862.730
Juni 1.113.449 3.177.638
Juli 686.603 1.874.508
August 1.233.582 3.412.808
September 1.640.685 5.234.647
Oktober 1.545.879 5.015.542
November 1.386.488 4.034.603
Desember 1.048.854 2.809.392
Total 15.379.409 45.454.129
Departementene (01.01.2013–31.12.2013)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 532.613 1.160.623
Arbeidsdepartementet 779.353 1.767.702
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1.022.347 2.260.929
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1.524.731 3.360.612
Forsvarsdepartementet 352.388 876.203
Finansdepartementet 1.473.594 3.742.410
Fiskeri- og kystdepartementet 242.854 663.875
Helse- og omsorgsdepartementet 1.189.756 2.997.493
Justis- og beredskapsdepartementet 1.356.505 3.006.961
Kulturdepartementet 1.202.497 3.008.648
Kommunal- og regionaldepartementet 1.306.632 3.240.744
Kunnskapsdepartementet 525.650 1.465.613
Landbruks- og matdepartementet 637.804 1.392.661
Miljøverndepartementet 901.923 2.320.267
Nærings- og handelsdepartementet 371.900 963.935
Olje- og energidepartementet 411.912 1.075.775
Samferdselsdepartementet 388.693 1.015.658
Utenriksdepartementet 1.356.075 3.300.477