Besøksstatistikk for 2009

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no. 
 

 

Besøk

Sidevisninger

Januar

  1 046 387   3 895 299

Februar

     882 551   3 521 564 

Mars

  1 078 811   4 171 329

April

     934 247   3 342 329

Mai

     971 245   3 497 616

Juni

     814 669   3 048 152

Juli

     546 451   1 904 293

August

     923 710   3 233 290

September

  1 187 810   5 058 103

Oktober

     985 392   4 488 633

November

     958 685   3 864 690

Desember

     727 236     744 631

Total

11 057 194 42 769 929

 

Departementene (01.01.2009–31.12.09)

Nedenforstående statistikk er en alfabetisk oversikt over Statsministerens kontor og departementene og viser informasjon om besøk og trafikk på deres sider. 

Departement

Besøk

Sidevisninger

Statsministerens kontor

   469 913

1 028 603

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

   764 896

2 345 445

Barne- og likestillingsdepartementet

   795 976

2 297 420

Finansdepartementet

   891 119

2 752 336

Fiskeri- og kystdepartementet

   206 735

   629 105

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

1 102 780

2 909 119

Forsvarsdepartementet

   219 720

   634 119

Helse- og omsorgsdepartementet

   728 341

2 373 038

Justis- og politidepartementet

   856 161

2 302 212

Kommunal- og regionaldepartementet

   940 768

  960 423

Kultur- og kirkedepartementet

   377 319

1 284 879

Kunnskapsdepartementet

   956 077

3 248 099

Landbruks- og matdepartementet

   484 345

1 369 520

Miljøverndepartementet

   640 300

2 255 988

Nærings- og handelsdepartementet

   242 810

   722 762

Olje- og energidepartementet

   295 804

   953 634

Samferdselsdepartementet

   311 449

   927 401

Utenriksdepartementet

   973 696

3 071 523

 

Forklaring av tallene: 

Sidevisninger: Antall ganger et dokument, en dynamisk side eller skjema blir lest av besøkende. Sidevisning gir andre tall enn "treff", fordi det kan registreres flere treff til hver sidevisning. 

Besøk: Antall besøk til regjeringen.no. Ett besøk er en serie hendelser som begynner når en besøkende leser deres første side på regjeringen.no. Besøket slutter når den besøkende forlater nettstedet og blir borte lengre enn 30 minutter (tomgangstiden).