Besøksstatistikk for 2012

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no. Forklaring av tallene.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1,317,354 4,190,687
Februar 1,190,671 3,711,005
Mars 1,276,224 3,929,257
April 1,039,099 3,196,046
Mai 947,490 2,624,721
Juni 1,052,688 3,246,484
Juli 619,928 1,836,828
August 948,768 2,958,875
September 1,174,536 3,600,652
Oktober 1,387,867 4,646,251
November 1,300,366 3,965,199
Desember 932,901 2,714,271
Total 13,187,892 40,620,276

Nedenforstående statistikk er en alfabetisk oversikt over Statsministerens kontor og departementene og viser informasjon om besøk og trafikk på deres sider. 

Departementene (01.01.2012–31.12.12)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 525,469 1,130,575
Arbeidsdepartementet 701,689 1,721,155
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 935,001 2,237,031
Finansdepartementet 1,105,550 2,837,293
Fiskeri- og kystdepartementet 212,057 586,332
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1,417,667 3,400,515
Forsvarsdepartementet 306,550 842,335
Helse- og omsorgsdepartementet 1,039,276 2,891,367
Justis- og beredskapsdepartementet 1,226,829 2,827,831
Kommunal- og regionaldepartementet 652,687 1,813,242
Kulturdepartementet 421,980 1,204,852
Kunnskapsdepartementet 1,076,411 2,870,906
Landbruks- og matdepartementet 575,627 1,325,884
Miljøverndepartementet 804,757 2,160,193
Nærings- og handelsdepartementet 304,879 887,306
Olje- og energidepartementet 371,868 1,014,957
Samferdselsdepartementet 346,952 874,576
Utenriksdepartementet 1,198,116 3,128,111

Forklaring av tallene: 

  • Sidevisninger: Antall ganger et dokument, en dynamisk side eller skjema blir lest av besøkende. Sidevisning gir andre tall enn "treff", fordi det kan registreres flere treff til hver sidevisning. 
  • Besøk: Antall besøk til regjeringen.no. Ett besøk er en serie hendelser som begynner når en besøkende leser deres første side på regjeringen.no. Besøket slutter når den besøkende forlater nettstedet og blir borte lengre enn 30 minutter (tomgangstiden).