Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett  2010, både i Excel- og Html-format.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i melding til stortinget om statsbudsjett (Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett).
For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
 

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'
 

Vedlegg Finanspolitiske indikatorer og beregning av strukturelt, oljekorrigert underskudd

Excel-versjon av "Vedlegg Finanspolitiske indikatorer og beregning av strukturelt, oljekorrigert underskudd" Html-versjon av "Vedlegg Finanspolitiske indikatorer og beregning av strukturelt, oljekorrigert underskudd"