Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3381-3400 av 3495 treff.

 • Diskuterte merking av mat

  15.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bør matprodukter merkes med hvor de kommer fra? Skal merking av matvarer også gi råd om kosthold? Bør alkohol merkes på samme måte som matprodukter? Dette var noen av spørsmålene som kom opp da komiteen for helse, miljø og mattrygghet i Europaparlamentet diskuterte den foreslåtte matinformasjonsforordningen. Råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • Europaparlamentet forkastet avtale om datautveksling med USA

  12.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet stemte torsdag mot godkjenning av den såkalte SWIFT-avtalen om utveksling av informasjon om europeiske banktransaksjoner til USA. Det er første gang Europaparlamentet benytter muligheten til å legge ned veto mot en internasjonal avtale. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Forslag om økt åpenhet om legemidler

  09.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  På et møte i Europaparlamentets komité for miljø, folkehelse og mattrygghet i januar ble det blant annet foreslått å styrke pasienters tillit til legemiddelindustrien gjennom økt åpenhet. I tillegg ble iverksettelse av tiltak for å motvirke forfalskede legemidler i markedet diskutert. Helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas rapporterer.

 • Konsensus om digital agenda

  08.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomité diskuterte forrige uke rapportutkastet om utformingen av EUs digitale agenda for de neste fem år. Mottakelsen var preget av uvanlig bred konsensus. Det skriver Jonas Helseth i denne rapporten.

 • Transportprioriteringer neste halvår

  08.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I tillegg til å vedta en felles tilnærming til kroppsskannere, ønsker det spanske EU-formannskapet blant annet å få på plass regelverket om buss- og båtpassasjerers rettigheter og å jobbe for at en større andel av samferdselsinvesteringene i Europa går til bane. I Spania går 50 prosent av disse investeringene i dag til bane. Jonas Helseth rapporterer.

 • Irlands økonomiske situasjon: Alvorlig, men ikke håpløs

  08.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Irland er hardt rammet av den økonomiske krisen, og flere frykter at det skal gå som i Hellas. Men regjeringens tiltak og den økende kriseforståelsen hos folk flest, gir grunnlag for håp. Det skriver den norske ambassadøren i Dublin, Øyvind Nordsletten i denne rapporten.

 • Kroppsskannere høyt på EU-agendaen

  08.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det spanske formannskapet, Kommisjonen og Europaparlamentets transportkomité vil ha felles EU-koordinering av eventuell innføring av kroppsskannere på flyplasser. Spanjolene håper å vedta en slik felles tilnærming i mars. Jonas Helseth rapporterer.

 • Andre utbetaling til Romanias IMF- program

  08.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  I januar ble en vurdering foretatt av Romanias implementering av støtteprogrammet gjennom Det internasjonale pengefondet (IMF). Vurderingen ble gjort i forbindelse med andre utbetaling av støttepakken. Konklusjonen var positiv, og rumenske myndigheter, samt Romanias befolkning, roses for deres innsats i løpet av finanskrisen.

 • Prioriteringer for utenriks- og sikkerhetspolitikk

  05.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Prioriteringer fremover innen utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU er blant annet bistandseffektivitet og giverkoordinering i utviklingspolitikken, og fortsettelse av arbeidet innenfor rammen av EUs sikkerhetsstrategi, med vekt på klimaendinger og energisikkerhet. Videre prioriteres fremme av menneskerettigheter, og utvikling av EUs forhold til USA med fokus på flere sentrale spørsmål.

 • Arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk

  04.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mikrokreditt til folk som har mistet jobben, utvidet rett til foreldrepermisjon og fortsatt uklarhet rundt arbeidstidsdirektivet, er noen av sakene som har preget arbeids- og sosialpolitikken i EU det siste halvåret. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Bekymret over den økende arbeidsledigheten

  03.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeids- og sosialministrene i Europa er bekymret over den økende arbeidsledigheten og mener man må lære av hverandre for å sikre en best mulig utgang av den økonomiske krisen. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer fra det uformelle arbeids- og sosialministermøtet i Barcelona.

 • Diskuterte akvakultur

  01.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan vet vi at akvakultur er bærekraftig? Hvor mye plass trenger fisken? Dette var blant spørsmålene som ble stilt da Europaparlamentet nylig diskuterte akvakultur. Debatten var en del av arbeidet Europaparlamentet gjør i forbindelse med at de skal komme med innspill til en ny EU-strategi for akvakultur. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • - Forbrukerrettighetsdirektiv ikke godt nok

  01.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Komiteen for europeiske saker i det franske parlamentet har gitt klare signaler om at utkastet til forbrukerrettighetsdirektiv ikke er godt nok. De mener at dagens forslag vil svekke forbrukernes rettigheter og at man ikke kan akseptere at forbrukerbeskyttelsen reduseres. Det kom frem i en høring Europaparlamentet arrangerte med det franske parlamentet forrige uke. Geir Bekkevold rapporterer.

 • Varmere klima vil føre til nye arter i Norge

  29.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Dersom temperaturen øker, vil arter i sør forflytte seg nordover mot Norge og fjellområdene, pollensesongen vil bli lengre og dyr som vanligvis overvintrer vil "stå opp" igjen. Det trengs regionale avtaler, ikke bare global enighet, var budskapet på en konferanse om naturmangfold og klima i Brussel sist uke.

 • - Bærekraftig og sikker transport

  29.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Grønn veitransport, jernbane og en bærekraftig utvikling kombinert med kvalitet på transporttjenestene er noen av hovedprioriteringene til den foreslåtte kommissæren for transport, Siim Kallas. Jonas M. Helseth rapporterer fra høringen i Europaparlamentet.

 • Vil sikre bredbåndstilgang til alle EU-borgere

  29.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under høringen i parlamentet pekte kommissærkandidat Neelie Kroes blant annet på virkeliggjørelsen av det indre marked for IKT-tjenester og bredbåndstilgang til alle borgere som noen av de viktigste oppgavene i Kommisjonens generaldirektorat for digital agenda. Jonas M. Helseth rapporterer.

 • - Forventer nye land i EU de neste fem årene

  28.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tyrkia har medlemskapsperspektiv, og man skal berømme landet for de fremskritt som er gjort de siste årene. Privilegert partnerskap er ikke et tema. Det sa tsjekkiske Štefan Füle som er nominert som kommissær for utvidelse og naboskapspolitikk under høringen i Europaparlamentet. Füle snakket også om utvidelsesperspektivene til andre kandidat- og søkerland. Stian Christensen rapporter.

 • Forskning og innovasjon i regionalpolitikken

  28.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den foreslåtte regionalkommissæren, østerrikske Johannes Hahn, trekker fram forskning, innovasjon og nyskaping som hovedpilarene for regionalpolitikken i EU i tiden framover. Regional- og kommunalråd Arve Skjerpen rapporterer om høringen av Hahn i Europaparlamentet.

 • Damanaki overbeviste

  27.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den foreslåtte kommissæren for fiskeri og maritime spørsmål gjennomgikk i forrige uke høringen i Europaparlamentet. Damanakis prioriteringer er blant annet reformen av EUs felles fiskeripolitikk og styrking av den integrerte maritimpolitikken. Geir Evensen rapporterer.

 • Kommende klimakommissær skeptisk til CCS

  25.01.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kandidaten til den nyopprettende klimaporteføljen i Europakommisjonen, danske Connie Hedegaard, er skeptisk til karbonfangst-og lagring (CCS). Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om høringen av Hedegaard i Europaparlamentet.

Til toppen