EUs arbeid med reform av elektrisitetsmarkedet

Det er ventet at Europakommisjonen vil legge frem forslag til endringer i EUs elektrisitetsmarked (elmarked-design) i løpet av første kvartal 2023. I forkant gjennomføres det en høring om temaet. Her finner du et notat med oversikt over status.

Les notat her.

Notatet er skrevet av spesialutsending for energi ved Norges delegasjon til EU, Ragnar Semundseth, med hjelp av kollegaer i Oslo og Brussel. Notatet er oppdatert per 26. januar 2023.