Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 24. september 2021

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 24. september 2021.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).