Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 29. april 2022

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 29. april 2022.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).