Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 8. juli 2022

Her følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. juli 2022.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).