Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 10. juni 2022

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. juni 2022.

Les oversikten over rettsaktene her (i pdf).