Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eftas parlamentarikerkomité

Eftas parlamentarikerkomité har rådgivende funksjoner i Efta-pilaren. Det er de samme parlamentsmedlemmene som møtes i Eftas parlamentarikerkomité og i Parlamentarikerkomiteen for EØS.

Siden Sveits ikke er med i EØS, er Efta-parlamentarikerkomiteen formelt delt i to:

Efta-parlamentarikerkomiteen (Committee of Members of Parliament of the Efta countries eller CMP) hvor Sveits deltar på lik linje med Island, Norge og Liechtenstein. Komiteen har rådgivende funksjoner overfor Eftas Råd og fungerer som bindeledd til Efta-landenes nasjonalforsamlinger i saker innenfor Eftas tradisjonelle arbeidsområde (Efta-landenes forbindelser og frihandelsavtaler med tredjeland). Norge har fem medlemmer i denne komiteen. Det sjette medlem av delegasjonen deltar som observatør.

Efta/EØS-parlamentarikerkomiteen (Committee of Members of Parliament of the Efta States eller MPS) hvor Sveits kun deltar som observatør. Norge deltar med seks medlemmer, Island med fire medlemmer og Liechtenstein med to medlemmer. Denne komiteen utgjør Efta-siden i Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen. Komiteen kan gi uttrykk for synspunkter på, vedta resolusjoner eller anbefalinger vedrørende alle saker knyttet til EØS-samarbeidet. Dette skal primært skje overfor Den faste komité som er Efta-landenes samordningsorgan i beslutningsprosessen i EØS.

De to parlamentarikerkomiteene (CMP og MPS) møtes samtidig og under ett med nødvendige justeringer for formannskap, deltakelse etc. CMP og MPS møtes også i tilknytning til Eftas ministermøter to ganger i året og har da (i tillegg til egne møter) et møte med Efta-ministerne. CMP og MPS arrangerer også spesielle møter (seminarer/konferanser) om aktuelle spørsmål. CMP sender dessuten delegasjoner til parlamentene i aktuelle samarbeidsland.

Til toppen