Norske aktører i Brussel

Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er ajour.


Norske organisasjoner i Brussel
Norske regionkontor
Norske selskapers EU-kontor  
Norske konsulent- og advokatfirma i Brussel
Norske korrespondenter i Brussel
Andre aktører
Nasjonale eksperter

Norske organisasjoner i Brussel

Actis, Rusfeltets Samarbeidsorgan (Eurocare)
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 736 05 72
E-post: info@eurocare.org

Bellona Europa
Rue du Trône 61, B-1050 Brussels
Tlf. +32 2 648 31 22
Faks: +32 2 646 81 22
E-post: europe@bellona.org   

Energi Norge / Energy Norway
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Direktør Snorre Lamark
Mobil: + 47 916 915 63
E-post: sl@energinorge.no

Flyktninghjelpen (NRC Europe) 
Rue de la Loi 42, B-1040 Bruxelles
Tlf. +32 2 880 02 41
E-post: post@nrceurope.be

Industri Energi Norway
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf. + 47 902 047 13 / +32 4 760 27 700
E-post: ketil.karlsen@industrienergi.no / maria.corradi@industrienergi.no

KS
Sq. de Meeus 1, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 550 12 90
Faks: +32 2 550 12 95
E-post: ks-brussel@ks.no

Landsorganisasjonen (LO)
5/23 Boulevard du Roi Albert II,  B-1210 Bruxelles
Tlf. +32 2 201 18 10
Faks. +32 2 201 18 12
E-post: brussel@lo.no

Norges Forskningsråd
Rue de Trône 98, B-1050 Bruxelles
Leder for kontoret: Yngve Foss
Tlf. +32 2 549 09 96/+ 47 98 22 35 74
Faks: +32 2 512 99 43
E-post:  yf@rcn.no

Norges Lastebileier-Forbund v/ Nordic Logistics Association
Square de Meeus 22b, B-1050 Bruxelles
Tlf:  +32 (0) 2 218 23 19
E-post: shl@nla.eu

Norges Rederiforbund
Rue Ducale 67, B-1000 Brussel
Kontakt: Ingrid Kylstad
Tlf: +32 492 72 62 34
Epost: ik@rederi.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
168, Avenue Cortenbergh, bte. 7, B-1000 Bruxelles
Tlf: +32 2 285 05 60
Faks: +32 2 285 05 70
E-post: nho.brussel@nho.no

Norske regionkontor

Mid-Norway European Office - Trøndelags Europakontor
Avenue Palmerston 3, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 235 02 35
Faks: +32 2 22 35 01 19
E-post: office@mid-norway.no  

NorthNorway European Office
Avenue Palmerston 24, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 237 69 00 
Faks: +32 2 237 69 09
E-post: brussel@northnorway.org

Oslo-regionens Europakontor
Rue du Luxembourg 3, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 501 08 31
Faks: +32 2 501 08 42
E-post: post@osloregion.org

Stavanger-regionens Europakontor
Rue du Luxembourg 23, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 231 59 02
Faks: +32 2 280 06 90
E- post: hkj@stavangerregion.no

Sørlandets Europakontor - South Norway European Office
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 511 48 55
E-post: ba@south-norway.no

Vest-Norges Brusselkontor 
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 285 00 00
Faks: +32 2 285 00 02
E- post: post@west-norway.no

Norske selskapers EU-kontor

Agder Energi
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf.: +47 90 60 29 16
E-post: jan.pedersen@ae.no 

DNV GL
37/41 Rue du Congres, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 609 00 46
E-post: ketil.djonne@dnvgl.com

Hydro Corporate EU Office
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 286 48 80
Faks: +32 2 286 48 99
E- post: jan.peter.jebsen@hydro.com

Orkla ASA
Rue Archimede 17, B-1000 Brussels
Tel: +47 928 96 976
E- post: trond.aanerud@orkla.no

SAS
Rue du Trône 130, B-1050 Bruxelles
Tlf. +32 2 643 69 62
Faks: +32 2 643 69 69 
E- post: charlotte.andsager@sas.dk

Statkraft 
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 282 04 11
E-post: sverre.aanstad@statkraft.com

Statnett
Rue Archimède 17, 1000 Bruxelles
E-post: tor.hodne@statnett.no

Statoil EU Affairs Office
Avenue de Cortenbergh 120, B-1000 Brussels
Tlf. +32 2 774 82 54
E-post: eu-office@statoil.com 

Telenor Representative Office
Avenue de Tervuren 13B, B-1040 Bruxelles
Tlf. +32 2 740 25 30 
E- post: Lotte.Abildgaard@telenor.com 

Norske advokat- og konsulentfirma i Brussel

Advokatfirmaet Schjødt
Rue Archimède 17, B-1000 Bruxelles
Tlf.  +32 47 33 444 35
E-post: peter.dyrberg@schjodt.no

Brusselkontoret AS
Rue du Trône 61, 1050 Brussels
Tlf.  +32 2 502 55 35
Faks: +32 2 646 81 22 
E-post: post@brusselkontoret.eu

One Market
Rue du Luxembourg 23, B-1000 Bruxelles
Tlf. +32 2 231 18 84
Faks: +32 2 280 06 90
E- post: pal@onemarket.be

Kreab
Avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles
Tel: +32 2 737 69 00 / +47 22540100
Faks:+32 2 737 69 40 / +47 22540101
E- post: sebastian.remoy@kreab.com

1-Tech
Adr.: Rue du Luxembourg 23
Tel. +32 2 280 12 84, +32 474 980616
E-post: hanssen@1-tech.net  

First House
Rue de la loi 227, 1040 Bruxelles
Tel:+32 2 613 2820 +32 484745992"
E-post: eeb@firsthouse.no

Norske korrespondenter i Brussel

Aftenposten
Ingeborg Moe
Residence Palace, Bte. 79, Wetsraat 155, B-1040 Bruxelles
Telefon: 32 (0) 2 235 22 29
Mobil: +32 (0) 475 94 24 52
E-post: ingeborg.moe@aftenposten.no

NRK
Åse Marit Befring
Avenue du Diamant 95, 1030 Brussels
Tlf: +32 (0)2 742 14 06
Mobil: +32 (0) 470 96 80 35
E-post: ase.marit.befring@nrk.no

NTB
Anne Marte Vestbakke
Residence Palace, Bloc 1, Bte. 64, Rue de la Loi 155, B-1040 Bruxelles
Tlf. +32 2 230 52 85
Mobil: +32 473 46 19 78
Faks: +32 2 230 50 05
E- post: amv@ntb.no

TV2, Morgenbladet, Dagbladet
Simen Ekern
Mobil: +32 47 17 00 094 
E-post: simen.ekern@gmail.com, se@morgenbladet.no

Andre aktører

Stortingets Brussel-kontor
Norway House
17, rue Archimède
B-1000 Brussel
Telefon/Faks: +32 2 230 2920
E-post: Brussel@stortinget.no

Tolldirektoratet
Roy Skårslette, Senior Customs Representative
Rue Archimède 17, B-1000 Brussels
+32 2 230 0831, Fax: +32 2 230 0430, Mobil: +32 473 181571
roy.skarslette@gmail.com  

Nasjonale eksperter

En oversikt over norske nasjonale eksperter finnes hos EFTA.
Mer informasjon om ordningen finnes her.