Dialogmøte om aktivitet og fellesskap

31. august arrangerte regjeringen det tredje dialogmøte i Leve hele livet i Bodø. Tema var aktivitet og fellesskap. Omtrent 100 eldre, pårørende og fagfolk gav innspill til hvordan vi kan sikre eldre aktivitet og fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse.

Forslagene som ble løftet opp handlet blant annet om mer felleskap på tvers av generasjonene, økt bruk av frivillige, bedre opplæring i bruk av sosiale medier og mer individtilpassede aktivitetstilbud.     

Les rapporten fra møtet i pdf

Les mer om de andre dialogmøtene: