Dialogmøte om sammenhengende tjenester

26. september arrangerte regjeringen det fjerde dialogmøte i Leve hele livet i Hamar. Tema var sammenhengende tjenester.

Fra gruppearbeid på dialogmøte Leve hele livet
Omtrent 120 eldre, pårørende, frivillige og fagfolk gav innspill på hvordan vi kan sikre eldre et mer helhetlig og koordinert tilbud på det fjerde dialogmøtet for Leve hele livet. Foto: Menon

Omtrent 120 eldre, pårørende, frivillige og fagfolk gav innspill på hvordan vi kan sikre eldre et mer helhetlig og koordinert tilbud. Forslagene som kom frem handlet blant annet om tiltak for bedre flyt i tjenesten, og et mer sømløst tjenestetilbud som tar utgangspunkt i brukeres behov.  

Les rapporten om sammenhengende tjenester i pdf

Les mer om de andre dialogmøtene: