Kunnskapsoppdateringer - Leve hele livet

Som innspill til Leve hele livet har Helse- og omsorgsdepartementet bestilt rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om hovedtemaene i reformen: helsehjelp, mat, aktivitet og felleskap og sammenheng og gjennomføring.

I tillegg har departementet bestilt rapporter om pårørendes situasjon og om kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Sammen med dialogmøtene er dette viktige innspill til hva som er de største utfordringene og beste løsningene og tiltakene i kommunene.

Les rapportene i pdf:

Les også: