EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi og en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på EUs politiske agenda.

I forbindelse med lanseringen av European Green Deal forpliktet Europakommisjonen seg til å legge fram en ny europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen ble lagt fram 11.mars 2020.

Sirkulær økonomi
Foto: EU

Handlingsplanen inneholder handlingspunkter som skal fremme en sirkulær økonomi.

Mye av arbeidet får betydning for Norge gjennom EØS-avtalen. Det er tette koblinger mellom handlingsplanen om sirkulær økonomi, industristrategien og EUs nye biodiversitetsstrategi mot 2030.

 

European Green Deal

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi 2020

Miljødirektoratets side om sirkulær økonomi

EUs industristrategi 2020

EUs nye strategi for biodiversitet