Fagseminar om midlertidig bruk av tomme lokaler og nasjonalt regelverk

15.desember 2016 i Oslo

Program (pdf)

Prosjektet "Levende lokaler" på et blunk v/Marte Marstrand, prosjektleder DOGA

Tomme lokaler som ressurs i byutviklingen - til hva og for hvem? v/Arild Eriksen, Eriksen Skajaa Arkitekter

Ledige lokaler som mulighet for kulturliv v/Runar Eggesvik, Trøbbelskyter

Ledige lokaler som drivkraft for nabolagsutvikling, sosialt fellesskap og innbyggerinitiativ v/Matti Lucie Arentz, multitasker og byromsaktivist/kurator på DOGA

Midlertidig bruk av tomme lokaler – muligheter og begrensninger v/Sverre Landmark, markedsdirektør Aspelin Ramm

Myndighetskrav og regelverk – et hinder for midlertidig bruk? v/Svein Bjørberg, Multiconsult

Hvordan balansere ulike samfunnshensyn opp mot hverandre? v/Mathis Truyen, Bolig- og bygningsavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Et kommunalt perspektiv på midlertidig bruk av tomme lokaler v/Elin Lunde, Arendal kommune og Per-Arne Horne, Oslo kommune

Hva kan vi lære av Danmark? Nasjonal lovgivning under revisjon v/Bo Christiansen, Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og vækstministeriet i Danmark

Til toppen