Ministerrådet for kultur

Kultur- og likestillingsdepartementet deltar aktivt i det kulturpolitiske samarbeidet i Norden.

Kunst og kultur utgjør hjørnesteinene i det fellesskapet som knytter de nordiske landene sammen. Nordisk ministerråds kulturpolitiske samarbeidsprogram (2021-2024) peker på kulturen som en gjennomgående og bærende kraft, som skaper tillit i våre samfunn. Les mer om hvordan de nordiske landene samarbeider om kulturpolitikk her.