Om arbeidet med leselyststrategien

Innspelsmøte til leselyststrategien 22. mai

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspelsmøte.

Nett-tv Innspelsmøte til leselyststrategien 22. mai

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tid: måndag 22. mai, kl. 12.00-15.00
Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet (Kongens gate 20)

Innspelsmøte 22. mai

KUD og KD har også invitert aktørar i kultursektoren og kunnskapssektoren til innspelsmøte 22. mai. Følgande aktørar er invitert:

 • Bibliotekarforbundet
 • Bokhandlerforeningen
 • Den norske Forfatterforening
 • Den norske Forleggerforening
 • Dysleksi i Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Foreldreutvalget for barnehagen (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Foreningen !les
 • Forfatterforbundet
 • Fylkesbiblioteksjefkollegiet
 • KS - Kommunesektorens organisasjon
 • Kulturalliansen
 • Kulturdirektoratet
 • Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge
 • Landslaget for norskundervisning
 • Leser søker bok
 • Nasjonalbiblioteket
 • Noregs Mållag
 • NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Bibliotekforening
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Norsk Forfattersentrum
 • Norsk Kulturskoleråd, Trondheim
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Norsk Oversetterforening
 • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
 • Nynorsk kultursentrum
 • OsloMet
 • Samarbeidsforum for estetiske fag
 • Sametinget
 • Skolebibliotekarforeningen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Språkrådet
 • Statped
 • Storbybibliotekene
 • Stiftinga Magasinett
 • Universitetet i Agder
 • Universitets- og høyskolerådet

Strøyming:
Arrangementet blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.