Om arbeidet med strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon

Spredning av misledende og feilaktig informasjon kan bidra til å svekke tilliten i det norske samfunnet. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon. Strategien er en del av oppfølgingen av Ytringsfrihetskommisjonen og planlegges å lanseres i løpet av våren 2025.

""

Bakgrunn for strategien

Artikkel 06.04.2024

I Norge har vi et godt utgangspunkt for å stå imot forsøk på påvirkning gjennom et bredt mediemangfold, høy tillit og en høyt utdannet befolkning. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt i fremtiden.

Illustrasjon av post-it-lapper i flere farger og ordet "Innspill?" på øverste lapp

Ønsker flere innspill

Artikkel 06.04.2024

Departementet ber om skriftlige innspill innen 1. juli 2024.

Aktuelt nå

Regjeringen setter i gang arbeid mot desinformasjon

Pressemelding 06.04.2024

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har igangsatt et arbeid med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon. Regjeringen tar sikte på å lansere strategien i løpet av våren 2025.