Høring av ny handlingsplan for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander

EU-kommisjonen har nylig sendt et utkast til ny handlingsplan for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander på høring. Kommisjonen ønsker tilbakemelding fra berørte parter innen 15. juli.

Berørte parter kan være kunst- og antikvitetshandlerbransjen, toll, politi, påtalemyndigheter og domstoler, museer og vedtaksinstitusjoner, forvaltning, akademia og andre ekspertmiljøer, samlere og importører.

Høringsdokumenter og registrering hos EU-kommisjonen Merk at eventuelle innspill sendes direkte til EU-kommisjonen. 

Høringsfristen er 15. juli.