Ny rapport om hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til omsetning av kulturgjenstander

Financial Action Task Force (FATF) er en mellomstatlig organisasjon som har til formål å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. En arbeidsgruppe under FATF la 27. februar 2023 fram en rapport som analyserer risikofaktorer, trender og metode knyttet til omsetning av kulturgjenstander og markedet for kunst og antikviteter.

Illustrasjon med tre forsider av rapporten Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market