Avtale om klima, handel og bærekraft (ACCTS)

Norge har sammen med New Zealand, Costa Rica, Fiji og Island blitt enige om å starte forhandlinger om en ambisiøs, bindende avtale om klima, handel og bærekraft.

De fem landene anerkjenner den store klimautfordringen og ønsker å bruke handel i den viktige kampen mot klimaendringene (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability). 

Partene vil se på aktuelle tiltak i handelspolitikken som null toll på miljøvarer, nye forpliktelser på miljøtjenester, reduksjoner i fossile subsidier, arbeid med sertifiseringer/merkevareordninger og eventuelt andre spørsmål. 

Landene er fortsatt viktige støttespillere til multilateralt samarbeid. Avtalen vil være åpen for alle, målet er at flere land tiltrer etter hvert, og legger grunnlag for enighet rundt problemstillingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Erklæringen om avtalen ble undertegnet i New York 25. september, der statsminister Erna Solberg deltok sammen med statsministrene fra New Zealand, Island og Fiji. Fra Costa Rica deltok viseutenriksministeren.

Les mer om bakgrunnen for avtalen.