Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kunngjøringer

Formålet med kunngjøring

Kunngjøring regnes som et av de viktigste virkemidlene for å sikre at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Ved å kunngjøre anskaffelsene har oppdragsgiveren mulighet til å nå ut til et stort marked. Markedet vil kunne respondere og alle interesserte leverandører vil kunne inngi tilbud. Dette vil kunne gi oppdragsgiveren flere valgmuligheter når det kommer til pris og kvalitet. Den enkelte leverandør vil også være klar over at alle konkurrenter kan gi tilbud, og således søke å gi det beste tilbudet.

Kunngjøringen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at potensielle leverandører kan få et inntrykk av anskaffelsens karakter og omfang og ut fra dette vurdere om de vil delta i konkurransen.

Kunngjøringer skal utarbeides på elektroniske skjemaer, som finnes på Doffin.no. Skjemaene er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hvor skal det kunngjøres?

Alle oppdragsgivere og leverandører kan få tilgang til den norske kunngjøringsdatabasen Doffin (Database for Offentlige Innkjøp) og den europeiske kunngjøringsdatabasen TED (Tenders Electronic Daily).

Oppdragsgivere kan kunngjøre på Doffin enten ved å registrere seg på https://www.doffin.no/ eller ved å bruke sitt eget system, dvs. et konkurransegjennomføringsverktøy. Alle kunngjøringer på Doffin og TED er fritt og åpent tilgjengelig for alle.

Leverandørene må registrere seg for å få tilgang til konkurransegrunnlag, samt eventuell informasjon om endringer og ny informasjon om konkurransen, se https://www.doffin.no/home/supplier.

Spørsmål og svar til konkurransen kan administreres direkte i Doffin, og alle som har registrert interesse for anskaffelsen vil få melding dersom det gjøres endringer eller nye opplysninger gjøres tilgjengelig.

anskaffelser.no finnes en oversikt over alle kunngjøringsskjemaene, samt veiledning om bruk av disse. 

Når er det kunngjøringsplikt?

Anskaffelser under nasjonal terskelverdi

Anskaffelsesregelverket gjelder ikke for anskaffelser med verdi under 100.000 kroner ekskl. mva., jf. anskaffelseslovens § 2. Dermed er det heller ikke kunngjøringsplikt for slike anskaffelser.

For anskaffelser over 100.000 kroner ekskl. mva. og opp til nasjonal terskelverdi (opp til EØS-terskelverdi for helse- og sosialtjenester), gjelder anskaffelsesforskriften del I. Del I inneholder ikke bestemmelser om kunngjøringsplikt. Når oppdragsgiveren foretar anskaffelser etter del I tilsier likevel det grunnleggende prinsippet om konkurranse at det i mange tilfeller kan være fornuftig å kunngjøre kontrakten ved bruk av en frivillig kunngjøring av konkurranse og på denne måten kunne nå ut til et større marked. Ellers kan oppdragsgiveren henvende seg direkte til flere leverandører i markedet for å få inn tilbud.

Anskaffelser over den nasjonale terskelverdien

Hovedregelen er at anskaffelser som har en anslått verdi over den nasjonale terskelverdien skal kunngjøres på. Fra hovedregelen er det gjort noen unntak i anskaffelsesforskriften § 5-2. Unntakene fra kunngjøringsplikten skal tolkes restriktivt.

Ved anskaffelser av særlige tjenester må oppdragsgiveren være oppmerksom på at kunngjøringsreglene i del III skal følges, dersom verdien på anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdien for særlige tjenester på 6,3 millioner kroner ekskl. mva.

Ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester må oppdragsgiveren være oppmerksom på at det ikke er en egen nasjonal terskelverdi for kunngjøring av slike anskaffelser. Det vil si at kunngjøringsplikten kun gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdien på 6,3 millioner kroner ekskl. mva.

Anskaffelser over EØS-terskelverdiene

Hovedregelen er at alle anskaffelser, som har anslått verdi over EØS-terskelverdiene i § 5-3, skal kunngjøres.

Fra hovedregelen er det gjort noen unntak i anskaffelsesforskriften §§ 13-3 og 13-4. Unntakene fra kunngjøringsplikten skal tolkes restriktivt.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om kunngjøringer?

Det er gitt veiledning til reglene om kunngjøring i veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). Veiledning om kunngjøringer kan finnes i punkt 9.1 (anskaffelser etter del I), punkt 11.13 (anskaffelser etter del II), kapittel 32 (anskaffelser etter del III) og punkt 43.4.4 (anskaffelser etter del IV).

Til toppen