Bygningsloven (plan- og bygningsloven)

I denne oversikten finner du alle bygningslover med endringer fra 1965 og frem til i dag. Dagens plan- og bygningslov er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet. Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling, og gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene. Loven er fra 2008 og erstattet tidligere lov fra 1985.

Denne siden er en del av Bygningsregelverket fra 1965 – 2017, se også:

Lovdata Pro er Lovdata sin betalingstjeneste for tilgang til visse rettskilder. Har du ikke tilgang til Lovdata Pro vil lenken i kolonnen "Nettressurser" gå til forsiden av Lovdata.

DatoGjelder / KorttittelParagraf(er) / kapittelPDFNettressurserTittel / Diverse
18.06.1965 Bygningslov av 18. juni 1965 §§1-121/kap. 1-17 KMDs samling Nasjonalbibl. (trykt 1966) Bygningslov 18.06.1965 nr. 7
28.04.1967 Lov av 28. april 1967 nr. 1 Vedr. bygningsloven se kap. 1 § 1 og kap. 4 § 11 Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Lov om sanering av tettbygd strøk (se lov nr. 1/1967)
13.06.1969 Lov av 13. juni 1969 nr. 29 §§ 10, 11, 18, 20, 26, 72 Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Lov om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 29/1969)
01.06.1973 Lov om endr. i bgl. 18.06.1965 nr. 7 §§ 15, 17-21, 29, 33 Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Lov om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 31/1973)
31.05.1974 Bgl. av 18.06.1965 med endr. 31.05.1974 §§ 3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 65, 67, 81, 82, 92 Kopi Norsk Lovtidend 1974 Nasjonalbiblioteket (metadata) Bygningslov av 18. juni 1965. Med endringer, sist ved lov av 31. mai 1974 (se lov nr. 17/1974 , § 5 pkt. 2)
02.04.1976 Lov av 2. april 1976 nr. 15 Vedr. bygningsloven se kap.2 § 2 Kopi Norsk Lovtidend 1976 Lovdata Pro (metadata) Lov om endring i lov 28. april 1967 nr. 1 om sanering av tettbygde strøk og i visse andre lover (se lov nr. 15/1976)
28.05.1976 Lov om endr. i bgl. 18.06.1965 nr. 7 §§ 14a, 15, 17, 18, 19, 20, 23 Kopi Norsk Lovtidend 1976 Lovdata Pro (metadata) Lov om endringer i bygningsloven 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 37/1976)
17.12.1976 Endr. i bgl. av 18. juni 1965 nr. 7 § 51 Kopi Norsk Lovtidend 1976 Lovdata Pro Endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 100/1976)
26.05.1978 Endringslov til bgl. av 18.06.1965 nr. 7 §§ 4, 7, 8, 8a, 9, 12, 13, 14, 17, 27, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 88, 92, 93, 94, 95 Kopi Norsk Lovtidend 1978 Lovdata Pro (metadata) Lov om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 34/1978)
23.06.1978 Endr. i bgl. av 18.06.1965 nr. 7 §§ 62, 63, 64, 67, 95, 109 Kopi Norsk Lovtidend 1978 Lovdata Pro (metadata) Endringer i bygningsloven av 18.06.1965 nr. 7 (se lov nr. 70/1978)
08.06.1979 Lov om endr. i bgl. 18. juni 1965 nr. 7 § 26 Kopi Norsk Lovtidend 1979 Nasjonalbiblioteket Bygningslov av 18. juni 1965 med endringer sist ved lov av 8. juni 1979 (se lov nr. 48/1979)
08.02.1980 Endr. i bgl. av 18.06.1965 nr. 7 § 58 tredje ledd KMDs samling Lovdata Pro Bygningslov av 18. juni 1965 med endringer sist ved lov av 8. februar 1980 (se lov nr. 2/1980)
05.06.1981 Endr. i bgl. av 18.06.1965 nr. 7 §§ 1, 2, 7, 8, 8a, 9, 15, 39, 46, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 81, 82, 84, 89, 93, 95, 97, 99, 110 KMDs samling Lovdata (PDF) Bygningslov av 18. juni 1965 med endringer sist ved lov av 5. juni 1981 nr. 49
12.06.1981 Endr. i bgl. av 18. juni 1965 nr. 7 § 51 Kopi Norsk Lovtidend 1981 Nasjonalbiblioteket Bygningslov av 18. juni 1965 med endringer sist ved lov av 12. juni 1981 (se lov nr. 67/1981)
27.05.1983 Endringslov til bygningsloven Div. paragrafer Lovdata Lovdata Pro Lov om endring i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 32/1983)
03.06.1983 Endringslov til lov om fornyelse av tettbygd strøk Vedr. bygningsloven se § 11 Lovdata Lovdata Pro Lov om endring i lov av 28. april 1967 nr. 1 om fornyelse av tettbygd strøk (se lov nr. 47/1983)
08.07.1983 Ikrafttredelse av endringslov til bygningsloven   Lovdata Lovdata Pro Ikrafttredelse av lov av 27. mai 1983 nr. 32 om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7.
21.12.1984 Endringslov til bygningsloven § 77 nr. 2 Lovdata Lovdata Pro Lov om endring i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 99/1984)
14.06.1985 Endringslov til bygningsloven 1965 §§ 8, 18, 50, 86, 86a, 86b, 92, 93, 106a, 110, 118 Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 (se lov nr. 74/1985)
14.06.1985 Plan- og bygningsloven 1985   Lovdata Lovdata Pro Lov om plan- og bygningslov (se lov nr. 77/1985)
14.06.1985 Delvis ikrafttredelse av lov 1985:78   Lovdata Lovdata Pro Delvis ikrafttredelse av lov av 14. juni 1985 nr. 74 om endring i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7
18.04.1986 Bgl. av 18.06.1965 nr. 7 med endr. 18.04.1986 §§ 25, 66a Lovdata Lovdata Pro Bygningslov av 18. juni 1965 nr. 7 med endringer sist ved lov av 18. april 1986 (se lov. nr 10/1986)
20.06.1986 Lov om endr. i pbl av 14.06.1985 nr. 77 §§ 3, 8, 10, 11, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66a, 67, 67a, 68, 81, 82, 84, 85, 86a, 86b, 89a, 93, 106a, 113 Kopi Norsk Lovtidend 1986 Nasjonalbiblioteket Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest 20. juni 1986 nr. 37
29.05.1987 Ikrafttreden av § 106 a (heis, rulletrapp § 106a Lovdata Lovdata Pro Ikrafttreden av § 106 a (heis, rulletrapp og rullebånd) i lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endring i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77
21.04.1989 Lov om endr. i pbl. av 14.06.1985 nr. 77 og i visse andre lover om arealdisponering §§ 1, 2, 9, 10, 20, 23, 25, 26, 28, 45, 70, 91, 119, 120 Kopi Norsk Lovtidend 1989 Nasjonalbiblioteket Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest 21. april 1989 (se lov nr. 17/1989)
11.06.1993 Endr. i pbl. av 14.06.1985 nr. 77 §§ 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 33, 35, 53, 55, 89, 93, 95, 109 (§§ 117 og 119 nr. 2 opphev.) Lovdata Lovdata Pro Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77. Ajourført med endringer, senest av 11. juni 1993 (se lov nr. 85/1993)
18.03.1994 Lov om oppheving av etableringslova mm Nr. 77 § 95 nr. 2 andre leden Lovdata Lovdata Pro Lov om oppheving av lov av 20. februar 1976 nr. 5 om samtykke til utbygging av næringsverksemd og om rettleiing om stadval (etableringslova) og om endring i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77 § 95 nr. 2 andre leden. (se lov nr. 5/1994)
05.05.1995 Endr. pbl av 14. juni 1985 Nr. 77, div paragrafer Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 (se lov nr. 20/1995)
12.04.1996 Ikrafttr. av endr i pbl   Lovdata Lovdata Pro Ikrafttredelse av lov 12. april 1996 nr. 22 om endringer i plan- og bygningsloven
12.04.1996 Endringslov pbl §§ 77, 110, 111, 112 Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven (se lov nr. 22/1996)
28.06.1996 Endringslov til plan- og bygningsloven Div paragrafer Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m (se lov nr. 55/1996)
21.03.1997 Ikrafttr. av lover 1995:20 og 1996:55 (plbl.)   Lovdata Lovdata Pro Ikraftsetjing av lov 5. mai 1995 nr. 20 og lov 28. juni 1996 nr. 55 om endringer i plan- og bygningslova. Bortfall av reglene i lov 19. juni 1970 nr. 59 om handverksnæring. Gebyr for fråsegn om branntekniske forhold. Overføring av kompetanse etter plan- og bygningslova §§ 92a, 92b og 109 og kapittel XVIII og XIX
16.05.1997 Ikrafttr av lov 1996:22 (plbl.)   Lovdata Lovdata Pro Ikraftsetjing av lov 12. april 1996 nr. 22 om endringer i plan- og bygningsloven
13.06.1997 Endringslov til plan- og bygningsloven § 37 Lovdata Lovdata Pro Lov om endring i plan- og bygningsloven (se lov nr. 51/1997)
25.04.2003 Endringslov til plan- og bygningsloven Div. paragrafer Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.) (se lov nr. 26/2003)
25.04.2003 Ikrafttr. av lov 2003:26 (endr. i plbl.)   Lovdata Lovdata Pro Ikrafttredelse av lov av 25. april 2003 nr. 26 om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.)
07.05.2004 Endringslov til plan- og bygningsloven §§ 15, 27, 28 Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse) (se lov nr. 24/2004)
07.05.2004 Ikrafttr. av lov 2004:24 (endr. i plbl.)   Lovdata Lovdata Pro Ikrafttredelse av lov 7. mai 2004 nr. 24 om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse)
27.06.2008 Plan- og bygningsloven 2008 (plandelen)   Lovdata Lovdata Pro Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) (se lov nr. 71/2008)
08.05.2009 Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)   Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) (se lov nr. 27/2009)
12.06.2009 Delvis ikrafts. av lov 2008:71 (plan- og bygningsl)   Lovdata Lovdata Pro Delvis ikraftsetting av lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
26.06.2009 Delvis ikrafttr. av lov 2008:71, pbl   Lovdata Lovdata Pro Delvis ikrafttredelse av lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
18.06.2010 Ikrafts. av plan- og bygningsloven. Delegering   Lovdata Lovdata Pro Ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen). Delegering av myndighet
25.06.2010 Endringslov til plan- og bygningsloven §§ 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) (se lov nr. 48/2010)
29.04.2011 Endr. i ikrafts av lov 2009:27, endr plan- og bygningsloven   Lovdata Lovdata Pro Vedtak om endring i ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)
22.06.2012 Delvis ikrafts. av lov 2009:27, endr pbl.   Lovdata Lovdata Pro Delvis ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)
28.04.2017 Endringslov til plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)   Lovdata Lovdata Pro Lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) (se lov nr. 20/2017)
28.04.2017 Ikrafts. av lov 2017:20, endr. i plan- og bygningsloven   Lovdata Lovdata Pro Ikraftsetting av lov 28. april 2017 nr. 20 om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)