Rundskriv til bygningsregelverket

Rundskriv, eller sirkulære som det tidligere ble kalt, er orienteringer fra departementet om tolkninger av lover og forskrifter.

Denne siden er en del av Bygningsregelverket fra 1965 – 2017, se også:

Lovdata Pro er Lovdata sin betalingstjeneste for tilgang til visse rettskilder. Har du ikke tilgang til Lovdata Pro vil lenken i kolonnen "Nettressurser" gå til forsiden av Lovdata.

Dato Rundskriv nr. Tittel PDF Nettressurs 
11.02.1965 Rundskriv A-1/65 Fylkesforsyningsnemdas arbeidsoppgaver i forbindelse med byggevirksomheten KMDs samling  
16.06.1965 Rundskriv jnr. 4005/65 D Lov av 24. oktober 1952 om autorisasjon av entreprenørar med tilhørende forskrifter KMDs samling  
17.06.1965 Rundskriv jnr. 3468/65 D Golv direkte på grunn KMDs samling  
1965 Rundskriv om ikrafttredelse bgl. Bygningslov av 18. juni 1965 KMDs samling  
02.08.1965 Rundskriv jnr. 4904/65 D Bygningsloven av 18. juni 1965 KMDs samling  
12.10.1965 Rundskriv jnr. 6199/65 D PVC-rør som innvendige avløpsrør (nedfallsrør) for takvann KMDs samling  
05.11.1965 Rundskriv jnr. 7510/65 D Bygningsloven av 18. juni 1965. Normalvedtekter KMDs samling  
19.11.1965 Rundskriv Bygg nr. 335 Byggereguleringen. Skoler og bensin- og servicestasjoner KMDs samling  
04.12.1965 Rundskriv jnr. 8363/65 D Bygningsloven av 18. juni 1965. Midlertidige byggeforskrifter. Ikrafttreden m.v. KMDs samling  
23.12.1965 Rundskriv A-7/65 Fylkesforsyningsnemndenes arbeidsoppgaver i forbindelse med byggevirksomheten KMDs samling  
30.12.1965 Rundskriv 30. desember 1965 Generelle retningslinjer for sponplater brukt som taktro når taket tekkes med materiale som bæres av frittbærende lekter KMDs samling  
17.03.1966 Rundskriv jnr. 4271/65 D Norsk Standard NS 427 A: Betongarbeider KMDs samling  
06.05.1966 Rundskriv A-2/66 Lempinger i byggeløyveordningen KMDs samling  
23.06.1966 Rundskriv jnr. 4307/66 D Oppføring av hytter og sommerhus av gammelt tømmer. Gjenpart av registreringsbrev for industribygg m.v. KMDs samling  
26.08.1966 Rundskriv 26. august 1966 Politiets representasjon i bygningsrådene. Møteplikt etter bygningslovens § 12 nr. 4 KMDs samling  
03.10.1966 Rundskriv jnr. 4055/66 D Godkjenning av minimum 11 mm gipsplater som vindavstivning av bindingsverk av tre i bolighus KMDs samling  
05.10.1966 Rundskriv A-5/66 Oppheving av byggeløyveordningen i visse distrikter KMDs samling  
21.12.1966 Rundskriv Bygg nr. 336 Byggeløyveordningen (Bestemmelser ájourført pr. 1. januar 1967) KMDs samling  
21.12.1966 Rundskriv A-9/66 Byggeløyveordningen. Endring av bestemmelser KMDs samling  
19.01.1967 Rundskriv jnr. 8555/66 D Bruk av gipsplater som innvendig kledning på bad, vaskerom og lignende KMDs samling  
27.02.1967 Rundskriv A-3/67 Fylkesforsyningsnemndenes arbeidsoppgaver i forbindelse med byggevirksomheten KMDs samling  
15.03.1967 Rundskriv jnr. 1471/67 D Godkjenning av Barracuda plasthaller som midlertidige forsamlingslokaler, messehaller o.l. KMDs samling  
24.04.1967 Rundskriv jnr. 2765/67 D Fundamentering for småhus KMDs samling  
10.05.1967 Rundskriv jnr. 1893/67 D Generelle retningslinjer for bruk av gipsplater montert med langsgående skjøter på tvers av stenderverk KMDs samling  
10.05.1967 Rundskriv jnr. 2596/67 D Bortledning av skylle- og spillvann o.l. som vilkår for deling og bebyggelse av tomt, jfr. bygningslovens § 66 nr. 2 KMDs samling  
25.05.1967 Rundskriv jnr. 2886/67D Brannteknisk sikring av eldre bolighus (m.m.) KMDs samling  
08.06.1967 Rundskriv jnr. 3655/67 D Lov av 28. april 1967 om sanering av tettbygde strøk KMDs samling  
20.06.1967 Rundskriv jnr. 4067/67 D Midlertidige forskrifter for vinylplastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg KMDs samling  
26.06.1967 Rundskriv jnr. 4066/67 D Bygningslovens bestemmelser om atkomst og kloakk ved fradeling av byggetomter KMDs samling  
28.06.1967 Rundskriv jnr. 3832/67 D Normalvedtekten til bygningslovens § 82 KMDs samling  
22.08.1967 Rundskriv jnr. 4795/67 D og jnr. 3295/67 D Midlertidige forskrifter for bruk av utsortert trevirke ved beregning og produksjon av takstoler med spikerplater KMDs samling  
02.11.1967 Rundskriv jnr. 5733/67 D Fundamentering på kultlag for småhus KMDs samling  
09.11.1967 Rundskriv jnr. 4686/67 D Røykkanals avstand til treverk og annet brennbart materiale KMDs samling  
15.12.1967 Rundskriv A-9/67 Forsyningsnemndas/byggenemndas arbeidsoppgaver i forbindelse med byggevirksomheten KMDs samling  
08.02.1968 Rundskriv jnr. 194/68 D Midlertidige forskrifter for vinylplastbelegg (PVC) i baner som vanntett belegg KMDs samling  
08.03.1968 Rundskriv Bygg nr. 337 Mengdereguleringen av byggevirksomheten KMDs samling  
16.03.1968 Rundskriv A-4/68 Gjennomføringen av byggereguleringen KMDs samling  
15.05.1968 Rundskriv jnr. 2435/68 D Dispensasjoner etter bygningslovens § 7 KMDs samling  
17.08.1968 Rundskriv Bygg nr. 338 Mengderegulering av byggevirksomheten KMDs samling  
27.08.1968 Rundskriv jnr. 3424/68 D Om delegasjon av Kommunaldepartementets myndighet etter bygningsloven til fylkesmennene KMDs samling  
17.10.1968 Rundskriv Bygg nr. 339 Byggeløyveordningen (bestemmelser ájourført pr. 1. oktober 1968 KMDs samling  
11.11.1968 Rundskriv jnr. 5117/68 D Godkjenning av lumber bygningskryssfinér type CC av furu som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
11.11.1968 Rundskriv jnr. 5117/68 D Godkjenning av lumber bygningskryssfinér til bruk som frittbærende undergolv på trebjelker eller tilfarere i bolighus KMDs samling  
12.11.1968 Rundskriv jnr. 4435/68 D Godkjenning av kanadisk douglas FIR bygningskryssfinér av kvalitet select sheathing som undergolv på trebjelker eller tilfarere i bolighus og andre bygg der den foreskrevne nyttelast ikke overstiger 150 kp/m2 KMDs samling  
12.11.1968 Rundskriv jnr. 4436/68 D Godkjenning av finsk bjerk bygningskryssfinér kvalitet WG, som undergolv på trebjelker eller tilfarere i bolighus KMDs samling  
12.11.1968 Rundskriv jnr. 5116/68 D, versj 1 Godkjenning av eiker bygningskryssfinér til bruk som frittbærende undergolv på trebjelker eller tilfarere i bolighus KMDs samling  
12.11.1968 Rundskriv jnr. 5116/68 D, versj 2 Godkjenning av eiker bygningskryssfinér som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
14.11.1968 Rundskriv jnr. 5504/68 D, versj 1 Godkjenning av kanadisk douglas FIR bygningskryssfinér av kvalitet select sheathing og sheathing som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
14.11.1968 Rundskriv jnr. 5504/68 D, versj 2 Godkjenning av finsk bjerk bygningskryssfinér av kvalitet WG som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
18.11.1968 Rundskriv Bygg nr. 340 Byggeløyveordningen KMDs samling  
30.11.1968 Rundskriv jnr. 5775/68 D Bygningslovens § 66, nr. 2 KMDs samling  
04.12.1968 Rundskriv 4. desember 1968 Vedtekt til § 82 KMDs samling  
20.12.1968 Rundskriv jnr. 6139/68 D Delegasjon av Kommunaldepartementets dispensasjonsmyndighet etter bygningsloven til fylkesmennene KMDs samling  
24.01.1969 Rundskriv jnr. 6280/68 D, versj 1 Godkjenning av 9 mm (3/8") kanadisk douglas FIR bygningskryssfinér av kvalitet select sheathing og sheathing som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekningsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
24.01.1969 Rundskriv jnr. 6280/68 D. versj 2 Godkjenning av 9 mm finsk bjerk bygningskryssfinér av kvalitet WG som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekningsmateriale som bærers av taktroen KMDs samling  
24.01.1969 Rundskriv jnr. 6280/68 D, versj 3 Godkjenning av 9 mm lumber bygningskryssfinér, type CC av furu som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket tekkes med papp eller annet tekningsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
03.02.1969 Rundskriv A-1/69 Gjennomføringen av byggereguleringen og registreringsordningen KMDs samling  
06.02.1969 Rundskriv jnr. 519/69 D 1. Rodney forsterkede monteringsferdige lager- og verkstedsbygg 2. Romney forsterkede monteringsferdige lagerbygg KMDs samling  
13.02.1969 Rundskriv jnr. 6109/68 D Endringer i midlertidige forskrifter av 20. juni 1967 for vinylplastbelegg i baner som vanntett golvbelegg KMDs samling  
08.04.1969 Rundskriv jnr. 1235/69 D Tak KMDs samling  
30.06.1969 Rundskriv jnr. 2710/69 D Nye regler for valg av bygningsråd, reguleringsråd, regionplanråd (m/arbeidsutvalg) og generalplanutvalg KMDs samling  
09.07.1969 Rundskriv jnr. 2504/69 D Tak, departementets rundskriv av 8. april 1969 KMDs samling  
12.08.1969 Rundskriv jnr. 3312/69 D Bygningslovens § 18 KMDs samling  
23.08.1969 Rundskriv jnr. 3462/69 D Nye byggeforskrifter KMDs samling  
27.08.1969 Rundskriv jnr. 3098/69 D Godkjenning av Columbi golvplater i tykkelse 22 mm og 19 mm som undergolv på trebjelker eller tilfarere i bolighus og andre bygg der den foreskrevne nyttelast ikke overstiger 150 kp/m2. (produsent Kongsvinger Høvleri A/S) KMDs samling  
28.08.1969 Rundskriv jnr. 2857/69 D Attestasjoner fra bygningsmyndighetene i samband med søknad om tilskott til oppføring av bolig m.v. KMDs samling  
22.09.1969 Rundskriv jnr. 3404/69 D Godkjenning av betongprøvningsstasjoner KMDs samling  
24.09.1969 Rundskriv jnr. 3097/69 D, versj 1 Godkjenning av Lima-platen, tykkelse 22 mm, som golv på trebjelker og tilfarere i bolighus og andre bygg der den foreskrevne nyttelast ikke overstiger 150 kp/m2 (produsent Ragnar Lindkjølen, Vestmarka) KMDs samling  
24.09.1969 Rundskriv jnr. 3097/69 D, versj 2 Godkjenning av Lima-platen, tykkelse 15 mm og 22 mm, som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller tilsvarende tekkingsmateriale som bæres av taktroen (produsent Ragnar Lindkjølen, Vestmarka) KMDs samling  
20.10.1969 Rundskriv Bygg nr. 341 Mengderegulering av byggevirksomheten KMDs samling  
14.11.1969 Rundskriv jnr. 4614/69 D Godkjenning av kryssfinér produsert i U.S.A. etter produktstandard PS 1-66 som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen KMDs samling  
14.11.1969 Rundskriv jnr. 4615/69 D, versj 1 Godkjenning av kryssfinér produsert i U.S.A. etter produktstandard PS 1-66 som utvendig kledning på vegger i trehus KMDs samling  
14.11.1969 Rundskriv jnr. 4615/69 D, versj 2 Godkjenning av kryssfinér produsert i U.S.A. etter produktstandard PS 1-66 (av kvalitet C-C Plugged Ext-DFPA og Underlayment Int.DFPA with Ext.glue og av tresorter tilhørende group 1) som undergolv på trebjelker eller tilfarere i bolighus og andre bygg der den foreskrevne nyttelast ikke overstiger 150 kp/m2. KMDs samling  
14.11.1969 Rundskriv jnr. 4815/69 D Nye byggeforskrifter - Kursvirksomhet KMDs samling  
26.11.1969 (08.12.1969) Rundskriv jnr. 4718/69 D Stillasforskrifter (dss. Rundskriv av 8. desember 1969)

KMDs samling | KMDs samling

 
12.12.1969 Rundskriv jnr. 5380/69 D Frivillig kontrollordning for takstolprodusenter KMDs samling  
15.12.1969 Rundskriv Bygg nr. 342 Arealberegning av bygninger KMDs samling  
19.12.1969 Rundskriv jnr. 5557/69 D, versj 1 De nye byggeforskrifter av 1. august 1969. Ikrafttreden KMDs samling  
19.12.1969 Rundskriv jnr. 5557/69 D, versj 2 De nye byggeforskrifter av 1. august 1969. Ikrafttreden. Trykkfeil og foretatte korreksjoner KMDs samling  
04.03.1970 Rundskriv jnr. 757/70 Godkjenning av kryssfinér produsert i U.S.A. etter produktstandard PS 1-66 som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroet KMDs samling  
18.03.1970 Rundskriv jnr. 1508/70 D De nye byggeforskrifter av 1. august 1969 KMDs samling  
12.05.1970 Rundskriv jnr. 1918/70 D Samarbeid mellom bygningsmyndighetene og jordbruksmyndighetene KMDs samling  
16.06.1970 Rundskriv jnr. 2885/70 D Kvantitative krav til vindtetthet ved bruk av asfaltlimte, porøse trefiberplater med spesielt overflatebelegg i yttervegg av bindingsverk KMDs samling  
08.07.1970 Rundskriv jnr. 3312/70 D Veiledning ved bruken av byggeforskriftene av 1. august 1969 KMDs samling  
14.07.1970 Rundskriv jnr. 2761/70 D Godkjenning av konstruksjonssystemer for ferdighus KMDs samling  
24.08.1970 Rundskriv jnr. 3839/70 D Delegasjon til fylkesmennene av Kommunaldepartementets myndighet etter bygningslovens § 17 nr. 1 første ledd og § 33 siste ledd KMDs samling  
23.12.1970 Rundskriv Bygg nr. 343 Byggeløyveordningen (Bestemmelser ájourført pr. 8. desember 1970) KMD samling  
29.12.1970 Rundskriv jnr. 2705/70 B Gjennomføring av forvaltningslovens bestemmelser i byggeløyvesaker KMDs samling  
30.03.1971 Rundskriv H-24/71 jnr. 1212/71 D Kontroll av prefabrikkerte takstoler KMDs samling  
05.05.1971 Rundskriv H-30/71 jnr. 1519/71 D Kvantitative krav til vindtetthet ved bruk av asfaltlimte, porøse trefiberplater med spesielt overflatebelegg (asfalt vindtett) i yttervegg av bindingsverk KMDs samling  
24.05.1971 Rundskriv H-34/71 jnr. 2130/71 D Hyttebygging i fjellområdene KMDs samling  
17.06.1971 Rundskriv H-35/71 jnr. 2611/71 D Delegasjon av dispensasjonsmyndighet etter bygningsloven til fylkesmennene KMDs samling  
22.06.1971 Rundskriv H-39/71 jnr. 2648/71 D Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter bygningsloven KMDs samling  
06.10.1971 Rundskriv H-55/71 jnr. 2341/71 B Endring i byggeløyveordningen KMDs samling  
07.10.1971 Rundskriv H-57/71 jnr. 2364/71 B Bygg I Byggeløyveordningen (Bestemmelser ájourført pr. 6. oktober 1971) KMDs samling  
03.02.1972 Rundskriv H-12/72 jnr. 218/72 B Bygg nr. 1 Byggeløyveordningen for ombyggings- og reparasjonsarbeider. Saksbehandlingen i fylkesforsyningsnemndene KMDs samling  
11.02.1972 Rundskriv H-16/72 jnr. 361/72 B Bygg 3 Byggeløyveordningen for ombyggings- og reparasjonsarbeider. Saksbehandlingen i forsyningsnemndene/byggenemndene KMDs samling  
12.02.1972 Rundskriv H-74/71 Statlige byggebestemmelser. Betongproduktkontrollen. Godkjente fabrikker pr. 15. desember 1971 KMDs samling  
22.02.1972 Rundskriv H-18/72 jnr. 765/72 Behandling av begjæringer om at klager i bygningssaker skal ha oppsettende virkning KMDs samling  
19.05.1972 Rundskriv H-30/72 jnr. 1206/72 B Bygg 4 Byggeløyveordningen. Lokaliseringsveiledning. Bygningsmyndighetenes medvirkning ved gjennomføringen av bestemmelsene om mengderegulering av byggevirksomheten og av bestemmelsene om lokaliseringsveiledning for industri- og håndverksbedrifter KMDs samling  
29.09.1972 Rundskriv H-60/72, jnr. 3348/72 D Forhåndsvarsel ved ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan m.v. KMDs samling  
16.02.1973 Rundskriv H-7/73 jnr. 495/73 B Bygg I Mengderegulering av byggevirksomheten KMDs samling  
26.02.1973 Rundskriv H-8/73 jnr. 539/73 D Tilskottsordningen for boligbygg. Endring i arealgrensen for tilskott KMDs samling  
02.04.1973 Rundskriv H-14/73 jnr. 850/73 B - Bygg II Byggeløyveordningen (Bestemmelser ájourført pr. 16. februar 1973) KMDs samling  
02.04.1973 Rundskriv H-17/73 jnr. 1120/73 D Midlertidige forskrifter for bruk av brennbare kledninger og brennbare isolasjonsmaterialer i bygninger KMDs samling  
12.06.1973 Rundskriv T-8/73 (MD) Endringer i bygningsloven - § 15, ny § 17 a, ny 17 b, § 18, § 19, § 20, § 21, § 29 og § 33 KMDs samling  
14.06.1973 Rundskriv H-29/73 jnr. 1747/73 B Bygg 4 Forsyningsnemndas/byggenemndas arbeidsoppgaver i forbindelse med byggevirksomheten KMDs samling  
17.12.1973 Rundskriv av 17. desember 1973 Om midlertidig lov om samtykke til utbygging av baser for petroleumsvirksomhet og større industri- og anleggsvirksomhet E. Schulze og J. Ditlefsen, "Bygningsloven og byggeforskriftene i praksis. Del 2" (1975)  
31.01.1974 Rundskriv H-9/74 jnr. 290/74 B - Bygg III Byggeløyveordningen (Bestemmelser ájourført pr. 11. januar 1974) KMDs samling  
01.04.1974 Rundskriv H-19/74 jnr. 804/74 D Fastsettelse av nye faste priser for utlikning av refusjon for veg og kloakk. Bygningslovens § 49 nr. 2 KMDs samling  
01.04.1974 Rundskriv H-20/74 jnr. 588/74 D Byggebestemmelsene og arealtilskott til boliger KMD samling  
27.09.1974 Rundskriv H-45/74 jnr. 3287/74 D Delegasjon av dispensasjonsmyndighet etter byggeforskriftene til fylkesmennene KMDs samling  
02.10.1974 Rundskriv H-46/74 jnr. 3338/74 D Vedrørende midlertidige forskrifter for vinylplastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg KMDs samling  
10.10.1974 Rundskriv H-49/74 jnr. 374/74 D Forskrifter for fabrikkmessig framstilling av brannklassifiserte dører KMDs samling  
07.04.1975 Rundskriv H-16/75 jnr. 1269/75 D Endringer i bygningsloven KMDs samling  
16.02.1976 Rundskriv H-1029 jnr. 1842/75 D Delegasjon til fylkesmennene av departementets myndighet til å dispensere fra byggeforskriftene KMDs samling  
05.05.1976 Rundskriv H-1036 jnr. 1168/76 D Bygningers tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede. Endringer i byggeforskriftens kap. 26 (nytt avsnitt 3) og kap. 31 (nye punkter :34-46) KMDs samling  
14.06.1976 Rundskriv H-1039 Kontroll av betongarbeider på byggeplass KMDs samling  
18.06.1976 Rundskriv H-1040 jnr. 2171/76 D Oppføring av hobby-veksthus KMDs samling  
juni 1976 Rundskriv T-11/76 (MD) Om lov av 28. mai 1976 om endringer i bygningsloven KMDs samling  
01.11.1976 Rundskriv H-1049 jnr. 3730/76 D Fastsettelse av faste priser for utlikning av refusjon for veg, vann og kloakk. Bygningslovens § 49 nr. 2 KMDs samling  
04.07.1977 Rundskriv H-36/77 jnr. 2127/77 D Delegasjon av Kommunal- og arbeidsdepartementets myndighet til å samtykke i eiendomsinngrep m.v. etter visse bestemmelser i oreigningsloven og bygningsloven KMDs samling  
15.12.1977 Rundskriv H-66/77 jnr. 3130/77 D Tillegg til veiledning til byggeforskrifter av 1. august 1969. Kap. 26:3 og kap.31:3 om bygningers tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede KMDs samling  
des 1977 Rundskriv H-1036 Tillegg til veiledning til byggeforskrifter av 1. august 1969 KMDs samling  
juni 1978 Rundskriv H-17 jnr. 1298/78 D Lov av 26. mai 1978 om endringer i bygningsloven m.m. (Forenklinger i byggesaksbehandlingen) KMDs samling  
01.06.1978 Rundskriv H-19/78 jnr. 2331/77 D Bruk av spikerplater eller andre festemidler i trekonstruksjoner KMDs samling  
05.06.1978 Rundskriv H-20/78 jnr. 1688/78 D Kontroll med beregning av konstruksjoner. Saksbehandlingen. Utgifter til konsulentbistand, jfr. bygningslovens § 97. Regulativ etter bygningslovens § 109 KMDs samling  
06.07.1978 Rundskriv jnr. 1170/78 D Utpeking av kommuner der kommunestyret kan vedta vedtekt til bygningslovens § 7 nr. 2 og vedta reguleringsplan, se § 27 nr. 6 uten at vedtaket trenger departementets stadfesting KMDs samling  
juli 1978 Rundskriv T-15/78 (MD) Ny lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) KMDs samling  
15.01.1979 Rundskriv H-1/79 jnr. 4/79 D Fastskyting av bolter for feste i betong KMDs samling  
13.06.1979 Rundskriv jnr. 766/79 D Endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969 (gitt av KAD 4. april 1979) KMDs samling  
juli 1979 Rundskriv T-7/79 (MD) Lov av 8. juni 1979 om endringer i bygningslovens § 26 om bestemmelser i reguleringsplanen KMDs samling  
14.09.1979 Rundskriv H-34/79 jnr. 2578/79 D Utpeking av kommuner der kommunestyret kan vedta vedtekt til bygningslovens § 7 nr. 2 uten at vedtaket trenger departementets stadfestning KMDs samling  
okt 1979 Rundskriv H-37/79 jnr. 2642/79 D Sammenstyrtning av skalltak KMDs samling  
15.03.1980 Rundskriv H-3/80 jnr. 498/80 D Tilbaketrekking av rundskriv av 8. april 1969 om tak (jnr. 1235/69 D ), jf. rundskriv av 9. juli 1969 (jnr. 2504/69 D) KMDs samling  
28.10.1980 Rundskriv H-24/80, jnr. 3230/80 D Endringer i bygningsloven ved lov av 23. juni 1978 (Delingsloven) KMDs samling  
17.11.1980 Rundskriv H-25/80, jnr. 4011/80 D Utpeking av kommuner der kommunestyret kan vedta vedtekt til bygningslovens § 7 nr. 2 uten at vedtaket trenger departementets stadfesting KMDs samling  
20.11.1980 Rundskriv H-27/80 jnr. 3607/80 D Endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969 kapittel 54 varmeisolering og tetthet KMDs samling  
22.12.1980 Rundskriv H-31/80 jnr. 1703/80 D Endring av kap. 49: 121 i byggeforskriftene av 1. august 1969 KMDs samling  
30.04.1981 Rundskriv H-7/81 jnr. 581/81 D Veiledning til byggeforskriftenes kapittel 54 om varmeisolering og tetthet KMDs samling  
15.06.1981 Rundskriv H-1049 jnr. 2361/81 D Fastsettelse av faste priser for utlikning av refusjon for veg, vann og avløpsanlegg. Bygningslovens § 49 nr. 2 KMDs samling  
15.06.1981 Rundskriv H-20/81 jnr. 2537/81 D I. Forskrifter om godkjenning av konstruksjonssystemer for fabrikkframstilte hus og elementer for hus. Delegasjon av myndighet til Norges Byggforskningsinstitutt II. Forskrifter om godkjenning av bedrifter som tilvirker fabrikkframstilte hus og elementer for hus (samt flere pkt.) KMDs samling  
10.08.1981 Rundskriv H-24/81 jnr. 2608/80 D Veiledning til byggeforskriftenes kapittel 53 om lydforhold KMDs samling  
15.05.1982 Rundskriv H-13/82 jnr. 549/82 BB NOU 1982: 13. Forenklinger i bygningsloven KMDs samling  
sept 1982 Rundskriv H-22/82 jnr. 278/82 BB I. Oppheving av midlertidige forskrifter av 20. juni 1967 for vinylplastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg. Tilbaketrekking av rundskriv av 20. juni 1967 m.fl. II. Endring i veiledning til byggeforskriftenes kap. 31:31 KMDs samling  
sept 1982 Rundskriv H-23/82 jnr. 470/82 BB Endring (oppheving av pkt. C) i midlertidige forskrifter av 2. april 1973 om bruk av brennbare kledninger og isolasjonsmaterialer i bygninger, jfr., byggeforskrifter av 1. august 1969 kap. 54 om varmeisolering og tetthet KMDs samling  
26.11.1982 Rundskriv H-38/82 jnr. 1480/82 BB Iverksetting av skjerpede isoleringskrav til fasader i småhus er utsatt til 1. januar 1984. Endring i byggeforskriftenes kap. 54 KMDs samling  
13.01.1983 Rundskriv H-3/83 jnr. 34/83 BB Endring av regler om røykpiper og ildsteder i byggeforskriftenes kapittel 49:122, :226 og :231. Opphevelse av krav om bruk av asbest og innføring av ytelseskrav for isolasjon av røykpiper og ildsteder KMDs samling  
31.01.1983 Rundskriv H-2/83 jnr. 33/83 BB Endring av 30. august 1982 i midlertidige forskrifter av 2. april 1973 om bruk av brennbare kledninger og isolasjonsmaterialer i bygninger KMDs samling  
07.06.1983 Rundskriv H-26/83 jnr. 387/83 BB Utkast til endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969 som følge av vedtatte endringer i bygningslovens §§ 7 og 70, jfr. lov av 27. mai 1983 nr. 32. Lov om endringer i bygningsloven KMDs samling  
22.07.1983 Rundskriv H-35/83 jnr. 869/83 BB I. Om lov av 27. mai 1983 nr. 32 om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 og II. Om endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969 KMDs samling  
07.10.1983 Rundskriv H-45/83 jnr. 1105/83 BB Det skjerpede isoleringskrav til fasader i småhus som skulle tre i kraft 1. januar 1984, er opphevet. Endring i byggeforskriftenes kapittel 54, tabell 54: 5 KMDs samling  
16.12.1983 Rundskriv H-56/83 jnr. 1394/83 BB Utkast til nye og reviderte regler i bygningslovgivningen om utførelse, installasjon, drift og kontroll av anlegg for heis, rulletrapp og rullebånd KMDs samling  
04.01.1984 Rundskriv H-2/84 jnr. 4/84 BB Utkast til nye og reviderte regler i bygningslovgivningen om utførelse, installasjon, drift og kontroll av anlegg for heis, rulletrapp og rullebånd KMDs samling  
16.02.1984 Rundskriv H-8/84 jnr. 178/84 BB Vedrørende særtrykk av bygningsloven. Nytt og korrigert særtrykk kan nå fås i bokhandelen KMDs samling  
15.03.1984 Rundskriv H-10/84 jnr. 284/84 BB Bygningsrådenes myndighet til å dispensere fra byggeforskriftenes bestemmelser om tilgjengelighet til og i bygninger KMDs samling  
27.03.1984 Rundskriv H-11/84 jnr. 774/84 B Bygningsrådets godkjenning av ansvarshavende etter bygningslovens § 98 KMDs samling  
04.07.1984 Rundskriv H-18/84 jnr. 1413/84 B Opphevelse av boligformidlingsloven og samordning av husleielovens og bygningslovens bestemmelser om bruksendring og riving m.v. KMDs samling  
05.09.1984 Rundskriv H-21/84 jnr. 1144/84 B Kontroll med konstruksjoner som faller inn under bygningslovens bestemmelser KMDs samling  
10.01.1985 Rundskriv H-1/85 jnr. 33/85 B Endring i bygningslovens § 77 nr. 2. Forskrifter om innføring av gebyr ved sentral godkjenning av byggeprodukter KMDs samling  
31.01.1985 Rundskriv H-6/85 jnr. 91/85 B 1. NOU 1984: 9 Forenklinger i bygningsloven m.v. Delutredning II departementets merknader 2. Spørsmål om å utvide kommunestyrets direkte ekspropriasjonsrett etter bygningslovens § 35 KMDs samling  
18.03.1985 Rundskriv H-12/85 jnr. 720/85 B Veiledning til byggeforskrift 1985 KMDs samling Vedlegg (for mer se Ark Veiledninger, feb. 1985) (PDF)
10.07.1985 Rundskriv H-26/85 jnr. 2106/85 B Om lov av 14. juni 1985 nr. 74 om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 (bl.a. nye §§ 86a, 86b og 106a). Om nytt kapittel 15 - mindre byggearbeid på boligeiendom - i byggeforskrift 1985 KMDs samling  
16.07.1985 Rundskriv H-33/85 jnr. 2304/85 B I. NOU 1985: 13 Forenklinger i bygningsloven m.v. II. Spørsmål om andre endringer i bygningsloven KMDs samling  
15.11.1985 Melding HO-1/85 (BE) Garasjer, carport og naust. Byggeforskrift 1985 kap. 34: 4. Bygningsloven § 70 KMDs samling  
10.01.1986 Rundskriv H-49/85 jnr. 3889/85 B Forslag om endringer i plan- og bygningsloven KMDs samling  
25.04.1986 Rundskriv H-13/86 jnr. 1119/86 B Ot.prp. nr. 57 (1985-86) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven. En foreløpig orientering KMDs samling  
20.06.1986 Rundskriv T-7/86 (MD) Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov Lovdata Regjeringen.no
01.07.1986 Rundskriv H-20/86 jnr. 1724/86 B Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 (Ny plan- og bygningslov. Byggesaksreglene) Lovdata Vedlegg. Forskrift om endring i byggeforskrift 1985 (KMDs samling) (PDF)
05.06.1987 Rundskriv H-24/87 Byggeforskrift 1987. Nye byggeforskrifter med ikrafttreden 1. juli 1987 KMDs samling  
28.10.1987 Rundskriv H-51/87 jnr. 87/2924 B Kommunal- og arbeidsdepartementets myndighet til å gi samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 når ekspropriasjonshjemmelen er plan- og bygningsloven §§ 35-39 delegeres til fylkesmannen KMDs samling  
13.06.1988 Rundskriv H-5/88 jnr. 88/2057 D Bygningsmyndighetenes kontroll av fornøyelsesparker, tivoliinnretninger m.m. KMDs samling  
28.02.1989 Rundskriv H-9/89 jnr. 89/1636 Endringar i husleigelova og i plan- og bygningslova KMDs samling  
15.06.1989 Rundskriv H-20/89 Veiledning om bruken av plan- og bygningslovens bestemmelser om bebyggelsens utseende - særlig plan- og bygningslovens § 74 nr. 2. KMDs samling Lovdata (PDF)
08.09.1989 Rundskriv H-47/89 jnr. 89/7067 B Ansvaret for sakskostnader etter forvaltningslovens § 36. Orientering om endring av praksis i saker etter plan- og bygningsloven KMDs samling  
15.09.1989 Rundskriv H-44/89 jnr. 89/6889 B Håndheving av bygningslovgivningen etter §§ 113-115 i plan- og bygningsloven. Ulovlig byggearbeid mv pålegg, forelegg og tvangsfullbyrdelse KMDs samling  
18.09.1989 Rundskriv H-??/89 jnr. 89/7216 B Orientering om grunneiernes/festernes rettigheter i refusjonssaker etter Plan- og bygningsloven KMDs samling  
01.07.1990 Rundskriv H-7/90 jnr. 90/664 B Rettelser i rundskriv H-20/86 KMDs samling  
01.07.1990 Rundskriv H-18/90 jnr. 90/3109 Til plan- og bygningslovens § 70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense KMDs samling (m. vedlegg) Lovdata (ikke vedlegg) (PDF)
29.09.1992 Rundskriv H-17/92 jnr. 92/5956 B Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven Lovdata Lovdata Pro
14.12.1993 Rundskriv H-50/93 jnr. 92/5477 B Plan- og bygningsloven § 107. Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning Lovdata Lovdata Pro
1993 Rundskriv H-52/93 jnr. 93/8366 B Rundskriv vedrørende endringer i Plan- og bygningsloven som følge av ny kommunelov (med vedlegg PBL ajourført med endr. 11.06.1993 nr. 85) KMDs samling  
17.03.1994 Rundskriv jnr. 94/1358 B Overgangsordninger for plan- og bygningsloven i forbindelse med tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov KMDs samling  
28.06.1995 Rundskriv H-20/95 jnr. 95/3907 B Samlerundskriv for temaer fra eldre rundskriv vedrørende byggesaksbehandling som fremdeles er aktuelle (Tilbaketrekking av eldre rundskriv på plan- og bygningslovens område) KMDs samling Regjeringen.no
27.09.1996 Rundskriv H-11/96 jnr. 96/1859 B Sikring av at produkter til byggverk har nødvendige egenskaper. Endring av plan- og bygningslovens §§ 77 og 111 og Byggeforskrift 1987 kap. 12 og 13. Tilpasning til EU's rådsdirektiv 89/106/EØF (Byggevaredirektivet) m.v. KMDs samling  
22.03.1997 Rundskriv H-7/97 jnr. 97/2023 B Om endringer av estetikkbestemmelser i plan- og bygningsloven Lovdata Lovdata Pro
24.06.1997 Rundskriv H-12/97 jnr. 97/3591 B Rundskriv om ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 m.v., herunder ansvar og godkjenning av ansvarlige Nasjonalbibl. Regjeringen.no
27.11.1997 Rundskriv T-5/97 (KAD, MD) Arealplanlegging og utbygging i fareområder KMDs samling Regjeringen.no
20.12.1999 Rundskriv H-33/99 jnr. 99/1078 B Orientering om endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven fastsatt 13.12.1999, med ikrafttreden 01.01.2000 KMDs samling Regjeringen.no
29.12.1999 Rundskriv T-5/99 B (MD, KRD, SHD) Tilgjengelighet for alle Regjeringen.no Regjeringen.no
aug. 2000 Rundskriv M-12/2000 (KRD, LD, MD) Om arealbruk og byggetiltak i reinbeiteområde Regjeringen.no Regjeringen.no
02.02.2001 Rundskriv H-3/01 jnr. 00/2980 B Om reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven KMDs samling  
04.12.2002 Rundskriv H-5/02 jnr. 02/1831 (KRD og MD) Juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v. KMDs samling Regjeringen.no
12.12.2002 Rundskriv H-14/02 jnr. 02/4065 B Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område KMDs samling Regjeringen.no
25.06.2003 Rundskriv H-13/03 Om ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m) KMDs samling Regjeringen.no
juni 2003 Rundskriv T-2/2003 (MD) Om endringer i plan- og bygningsloven. Tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon Regjeringen.no Regjeringen.no
16.06.2004 Rundskriv H-13/04 jnr. 03/315 Tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av fristen for behandling av byggesaker Regjeringen.no Regjeringen.no
juni 2004 Rundskriv T-2/2004 (MD) Om ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven. Klage og innsigelse - Ot.prp. nr. 31 (2003-2004) Regjeringen.no Regjeringen.no
20.06.2005 Rundskriv H-9/05 jnr. 05/678 § 85 - båt på land og hus på vann Regjeringen.no Regjeringen.no | Oversendelsesbrev - Forord - KMDs samling (PDF)
14.03.2006 Rundskriv H-1/06 jnr. 06/573 Opparbeidingsreglene i plan- og bygningsloven § 67, og problemstillinger knyttet til disse reglene Regjeringen.no Regjeringen.no
22.06.2010 Rundskriv H-1/10 jnr. 10/584 Ikraftsetting av ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 trer i kraft 1. juli 2010 KMDs samling Regjeringen.no
11.02.2015 Rundskriv H-2/15 jnr. 14/3391 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Regjeringen.no Regjeringen.no
16.06.2015 Rundskriv H-4/15 jnr. 14/5065 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven KMDs samling Regjeringen.no
26.06.2015 Rundskriv H-8/15 Til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense KMDs samling Regjeringen.no