Forskrifter til plan- og bygningsloven

Forskrifter utfyller plan- og bygningslovens regler. Her finner du bl.a. gjeldende forskrifter som byggesaksforskiften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og dokumentasjonsforskriften (DOK). I tillegg finnes alle tidligere utgaver av saksbehandlingsforskriften (SAK), godkjenningsforskriften (GOF) og teknisk forskrift (TEK), samt ulike eldre forskrifter i perioden.

Denne siden er en del av Bygningsregelverket fra 1965 – 2017, se også:

Lovdata Pro er Lovdata sin betalingstjeneste for tilgang til visse rettskilder. Har du ikke tilgang til Lovdata Pro vil lenken i kolonnen "Nettressurser" gå til forsiden av Lovdata.

EndringsdatoGjelder / KorttittelParagraf(er) / kapittelPDFNettressurserTittel / Diverse
19.11.1965 Bestem. endr. av forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om endring av forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan oppføres uten byggeløyve
01.12.1965 Midl. tillegg av 01.12.1965 Kap. 40-54 KMDs samling Skr. om tilleggsforskr. (PDF - Nasjonalbiblioteket) Midlertidig tillegg av 1. desember 1965 til Byggeforskrifter av 15. desember 1949. Bind III
01.12.1965 Midl. forskr. til kap. III om oversiktsplaner i bgl. av 18.06.1965 §§ 1-9 KMDs samling  Nasjonalbiblioteket Midlertidige forskrifter til kap. III om oversiktsplaner i bygningsloven av 18. juni 1965
06.05.1966 Bestem. endr. forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om endring i departementets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
06.05.1966 Bestem. lempninger etter § 3 i Kronprinsregentens res. 15.02.1957 om reg. av byggevirksomheten og meldeplikt etter § 2 i forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om lempninger etter § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regulering av byggevirksomheten og om meldeplikt etter § 2 i departementets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
06.05.1966 Bestem. endr. forskr. 15.05.1963 om arealberegning   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om endring av departementets forskrifter av 15. mai 1963 om arealberegning
05.10.1966 Bestem. lempinger etter § 3 i Kronprinsregentens res. 15.02.1957 om regulering av byggevirksomheten   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om lempninger etter § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regulering av byggevirksomheten
09.12.1966 Bestem. endr. forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan føres opp uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om endringer i forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
09.12.1966 Bestem. etter § 2, post 8 i forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse etter § 2, post 8, i forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
09.12.1966 Bestem. etter § 3 i Kronprinsregentens res. 15.02.1957 om regulering av byggevirksomheten   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse etter § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regulering av byggevirksomheten
20.06.1967 Midlertidige forskrifter av 20. juni 1967 for vinyl-plastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Midlertidige forskrifter for vinylplastbelegg i baner som vanntett golvbelegg (jnr. 4067/67 D)
30.01.1968 Forskrifter for betongvarer framstillet ved fabrikk   Kopi Norsk Lovtidend nr 7 1968 Nasjonalbiblioteket  
01.03.1968 Bestem. lempinger etter § 3 i Kronprinsregentens res. 15.02.1957 om reg. av byggevirksomheten   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om lempninger etter § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regulering av byggevirksomheten
01.03.1968 Bestem. meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelser om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
15.08.1968 Bestem. endr. i forskr. 25.02.57 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelse om endring i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt for bygg som kan føres opp uten byggeløyve
28.09.1968 Bestem. lempinger etter § 3 i Kronprinsregentens res. 15.02.1957 om reg. av byggevirksomheten og meldeplikt etter § 2 i forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelser om lempninger etter § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regulering av byggevirksomheten og om meldeplikt etter § 2 i departementets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
08.11.1968 Bestem. lempinger etter § 3 i Kronprinsregentens res. 15.02.1957 om reg. av byggevirksomheten og meldeplikt etter § 2 i forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som kan oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Bestemmelser om lempninger etter § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regulering av byggevirksomheten og om meldeplikt etter § 2 i departementets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve
01.08.1969 Byggeforskrifter av 1. august 1969 utferdiget i henhold til § 6 i bygningsloven av 18.juni 1965, versj. Lovtidende nr. 8 1970   KMDs samling Nasjonalbiblioteket  
01.08.1969 Byggeforskrifter av 1. august 1969 utferdiget i henhold til § 6 i bygningsloven av 18.juni 1965, versj. trykt 1969   KMDs samling    
10.10.1969 Endr. i forskr. 25.02.1957 om meldeplikt for bygg som oppføres uten byggeløyve   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Endring i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende bygg som føres opp uten byggeløyve
15.11.1969 Forskr. for ferdighus av tre Vedr. bgl § 77 nr. 2 KMDs samling  Nasjonalbiblioteket Forskrifter for ferdighus av tre
08.12.1969 Forskr. til bygningsloven om stillaser   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Forskrifter til bygningsloven om stillaser
08.12.1970 Forskr. om distrikstsvise lempinger i byggeløyveord.   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Forskrifter om distrikstsvise lempinger i byggeløyveordningen
01.10.1971 Forskr. om reg. av byggevirksomheten   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Forskrifter om regulering av byggevirksomheten
05.10.1971 Forskr. om endr. i bestem. om mengdereg. av byggevirksomheten   Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Forskrifter om endringer i bestemmelsene om mengderegulering av byggevirksomheten
18.10.1971 Endr. av byggeforskr. av 01.08.1969 Kap. 26:11, 32:23, 32:31, 32:33, 38:33, 44:21, 46:1, 49:122, 49:127, 49:28 og ut kap. 49, 55:425, 55:511, 55:5245 Kopi Norsk Lovtidend nr 33 1971 Nasjonalbiblioteket  Endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969 utferdiget i henhold til § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965
04.05.1972 Endr. av byggeforskr. av 01.08.1969 Kap. 33, 34, 42, 46 Kopi Norsk Lovtidend nr 16 1972  Nasjonalbiblioteket Tillegg til og endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969
17.11.1972 Tillegg til byggeforskr. av 01.08.1969 Tillegg 55:23 Limtre-konstruksjoner Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Tillegg til byggeforskrifter av 1. august 1969
19.03.1973 Tillegg til byggeforskr. av 01.08.1969 i henhold til § 6 i bgl 18.06.1965 Tillegg 39:1, 39:2, 39:3, 39:4 Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Tillegg til byggeforskrifter av 1. august 1969 i henhold til § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965
02.04.1973 Midl. forskr. av 2. april 1973 Kap. 55 E. Schulze og J. Ditlefsen, "Bygningsloven og byggeforskriftene i praksis. Oppslagsbok, del 2" (1975) Nasjonalbiblioteket Midlertidige forskrifter for bruk av brennbare kledninger og brennbare isolasjonsmaterialer i bygninger
01.06.1973 Endr. byggeforskr. av 010869 Kap. 47: 3 Nasjonalbibl. Nasjonalbiblioteket Endring i byggeforskrifter av 1. august 1969
05.09.1973 Endr. i byggeforskr. av 01.08.1969 Kap 52:42, 52:5 Kopi Norsk Lovtidend nr. 28 1973 Nasjonalbiblioteket Endring i byggeforskrifter av 1. august 1969
03.12.1973 Tillegg til byggeforskr. av 01.08.1969 Nytt kap 39:5 KMDs samling Nasjonalbiblioteket Tillegg til byggeforskrifter av 1. august 1969
08.01.1974 Forskr. for fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk §§ 1, 2, 3, 4, 5 Kopi Norsk Lovtidend 1974   Forskrifter for fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk
09.01.1974 Forskr. om tilvirkning av ferdighus av tre §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kopi Norsk Lovtidend 1974   Forskrifter om tilvirkning av ferdighus av tre
29.03.1974 Forskr. om faste priser ved utlikning av refusjon for kommunenes utgifter til veg og kloakk Vedr. § 49 nr. 2 i bgl. 18.06.65 Kopi Norsk Lovtidend 1974   Forskrifter om faste priser ved utlikning av refusjon for kommunenes utgifter til veg og kloakk
08.10.1974 Forskr. for fabrikkmessig framstilling av brannklassifiserte dører   Kopi Norsk Lovtidend nr. 30 1974, KMDs samling   Forskrifter for fabrikkmessig framstilling av brannklassifiserte dører
13.12.1974 Endr. i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk § 4 Kopi Norsk Lovtidend 1974   Endring i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk
17.06.1975 Endr. i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk § 4 Kopi Norsk Lovtidend 1975   Endring i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk
05.05.1976 Endr. i byggeforskrifter Kap. 26:3, 26:31, 31:3 - flere avsnitt Kopi Norsk Lovtidend nr. 11 1976   Endring i byggeforskrifter
15.11.1976 Endr. i forskr. om fabrikkmessig framstilling av betongvarer for bygningsbruk § 4 Kopi Norsk Lovtidend 1976   Endring i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer for bygningsbruk
08.01.1979 Endr. i byggeforskr. Kap. 49:344 siste ledd Kopi Norsk Lovtidend 1979   Endring i byggeforskrifter
04.04.1979 Diverse endringer i byggeforskriftene av 1. august 1969 på bakgrunn av Forenklingutvalgets innstilling (NOU 1976: 27) og endring av kapitlet om lydforhold Kap. 14:12, 26:11, 26:21, 31:21, 31:23, 31:24, 31:31, 31:32, 31:33, 31:35, 32:22, 32:31, 33:8, 33:9, 34:424, 38:2, 38:34, 38:35, 38:47, 38:561 oppheves, 38:563, 38:564, 39:1, 39:3, 43:22, 44:23, 48 overskrift, 48:3, 49:121, nytt kap. 53, 55:33, 55:34, 55:453 Kopi Norsk Lovtidend nr 12 1979   Endr. i byggeforskrifter
mai 1979 Rettelse vedr byggeforskrift av 1. aug 1969   Kopi Norsk Lovtidend nr 18 1979   Rettelse
12.10.1979 Rettelser i Endr. i byggeforskrifter Kap 55: 34 annet ledd pkt b Kopi Norsk Lovtidend nr 29 1979 (s 576)   Rettelse av nr. 12/1979, s 224
19.10.1979 Forskr. m.v. til lov om kartleg., deling og reg. av gr.eiendom. Del. av myndighet. Endr. i byggeforskr. Kap. 14 og kap. 22 Kopi Norsk Lovtidend 1979   Forskrifter m.v. til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Del. av myndighet. Endring i byggeforskriftene
04.11.1980 Endring i bgf av kapitlet om varmeisolering og tetthet Kap. 54 Lovdata Lovdata Pro Endringer i byggeforskrifter
03.12.1980 Endring i bgf om røykpipe i småhus Kap. 49 Lovdata Lovdata Pro Endring i byggeforskriftene kap. 49: 121
04.02.1981 Endr. i forskr. om fabrikkmessig framstilling av betongvarer for bygningsbruk § 4 Kopi Norsk Lovtidend 1981   Endring i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer for bygningsbruk
02.03.1981 Rettelse i endr. i byggeforskrifter Kap 38: 34 Norsk Lovtidend nr 7 1981   Rettelse av nr. 12/1979, s 210 (i Endringer i byggeforskrifter)
15.06.1981 Forskrifter om godkjenning av ferdighuskonstruksjoner m.v. §§ 1-5 Lovdata Lovdata Pro Forskrifter om godkjenning av konstruksjonssystemer for fabrikkframstilte hus og elementer for hus
15.06.1981 Forskrifter om kontroll med ferdighusbedrifter §§ 1-8 Lovdata Lovdata Pro Forskrifter om godkjenning av bedrifter som tilvirker fabrikkframstilte hus og elementer for hus
15.06.1981 Forskrifter om godkjenning av bygningsmaterialer av plast §§ 2-4 Lovdata Lovdata Pro Forskrifter om brannteknisk godkjenning av bygningsmaterialer av plast
15.06.1981 Forskrifter om faste priser ved utlikning § 49 nr 2 Lovdata Lovdata Pro Forskrifter om faste priser ved utlikning av refusjon for kommunenes utgifter til veg, vann og avløpsanlegg
13.07.1981 Endring av byggeforskrift av 1. august 1969 Kap. 53 Lovdata Lovdata Pro Endringer i byggeforskrifter (kap. 53 om lydforhold)
08.09.1982 Opph. av forskrift om vinyl plastbelegg (PVC) Vedr. § 6 i bgl av 180665 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om oppheving av midl. forskrift for vinyl plastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg
26.11.1982 Endr. i byggeforskrifter (varmeisolering og tetthet) Kap. 54 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskrifter (kap. 54 varmeisolering og tetthet)
13.01.1983 Endring i byggeforskrifter kap. 49 om røykpipe m.m. Kap. 49 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskrifter kap. 49 om røykpipe, varmeanlegg og ildsted, oljefyringsanlegg
22.07.1983 Endr. bfg 1. aug 1969 Kap 21, 26, 34, 38, 39, 49, 55 + 31 og 54 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskriftene
22.07.1983 Endringer i bgf. som følge av lovendringer bl.a. i tilknytning til Byggesaksutvalgetsdelutredning I (NOU 1982: 13)   Rundskriv (H-35/83)   Se Ark Rundskriv
28.09.1983 Endr. i forskrift § 5 KMDs samling   Forskrift om endring av § 5 i forskrifter om godkjenning av bedrifter som tilvirker fabrikkframstilte hus og elementer for hus
07.10.1983 Byggeforskrifter av 1. august 1969, med endringer sist av 7. oktober 1983 (NB! ikke verifisert endring) Kap. 11-62 DIBK DiBK (PDF) "FOR-1969-08-01 nr 0000 Opphevet - historisk versjon inkl. endringer i FOR-1983-10-07"
07.10.1983 Opphevelse av skjerpede krav til varmeisolering av småhus (utenom rekkehus) Kap. 54 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskrifter (kap. 54- varmeisolering og tetthet)
30.03.1984 Endr. i forskrift om fabrikkbetong   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk
15.11.1984 Byggeforskrift 1985 som opphever og erstatter bgf. av 1969 med senere endringer og midlertidige forskrifter om brennbare kledninger m.v. av 2. april 1973. Div. kap Lovdata Lovdata Pro Byggeforskrift 1985 (Nasjonalbiblioteket)
10.07.1985 Nytt kap. 15 i bgf om mindre byggearbeid på boligeiendom Kap. 15 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskrift 1985
03.12.1985 Forskrift til bgl. § 49 nr. 2 om faste priser (satser)for utlikning av kommunal refusjon §49 nr. 2 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om faste priser ved utlikning av refusjoner for kommunenes utgifter til veg, vann og avløpsanlegg
20.06.1986 Forskr. om delegering etter plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 60, kap I, II og XX og kap. III-VII Kopi Norsk Lovtidend 1986 Lovdata (PDF) Delvis ikrafttredelse av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer ved lov av 20. juni 1986 nr. 37. Delegering av myndighet
30.06.1986 Forskrift om opphevelse av forskrift § 49 nr. 2 i bgl KMDs samling Lovdata Pro Forskrift om opphevelse av forskrift om faste priser ved utlikning av refusjoner for kommunenes utgifter til veg, vann- og avløpsanlegg
01.07.1986 Endr. bgf 1985 Kap 15, 16, 17, 31, 39 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskrift 1985 (PDF)
27.05.1987 Byggeforskrift 1987 Kap 11-62 Lovdata Lovdata Pro Byggeforskrift 1987
02.10.1987 Forskrift om delegering av myndighet etter § 25 i oreigningsloven ved eksprop. etter pbl § 25 oreigningsloven ved eksprop etter pbl Lovdata Lovdata Pro Forskrift om delegering av myndighet etter § 25 i oreigningsloven ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven
03.06.1988 Endr. i byggeforskrift 1987 Kap. 61 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggeforskrift 1987
16.12.1988 Gebyr for uttalelser i.h.t. byggeforskrift Vedr. kap 14:15 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om gebyr for uttalelser i.h.t. byggeforskrift 1987 kap 14:15
21.12.1988 Endringer i bgf av 27. mai 1987 Kap. 22, 23, 30, 31, 36, 41, 44, 47, 61, 62 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endringer i byggeforskrift 1987 (Nasjonalbibl.)
12.04.1996 Endr. forskrift 1987 Kap 12, 13 + pkt 61, 62 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring av byggeforskrift 1987
22.01.1997 Forskrift om krav til byggverk (TEK97) Kap. I-XI/§§ 1-11 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
22.01.1997 Forskrift om saksbehandling i byggesaker (SAK97) §§ 1-34 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
22.01.1997 Forskrift om ansvarsrett etter plbl. (GOF) Kap. I-VII/§§ 1-32 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
24.02.1997 Endr. i forskrift om krav til byggverk (TEK97) Kap. 2-3/§§ 2 og 3 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
13.03.1997 Forskrift om godkjenning av ansvarsrett (GOF) §§ 1-8 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om organisering av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett
22.05.1997 Endr. i forskr. om saksbehandling i byggesaker (SAK97) § 5 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
22.05.1997 Endr i forskrift om godkjenning av foretak (GOF) § 17 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
27.06.1997 Forskrift om gebyrer etter plbl.   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven
16.02.1998 Vedtak om gebyrsatser etter byggeforskriften   Lovdata Lovdata Pro Vedtak om veiledende satser for fastsetting av gebyr etter forskrift om gebyr for uttalelser i henhold til byggeforskrift 1987 kapittel 14:15.
08.10.1998 Endr. i forskr. om godkjenning av ansvarsrett (GOF) §§ 11 og 32 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
25.11.1998 Endr. i forskrift om godkjenning av ansvarsrett (GOF) §§ 1, 5a og 7 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om organisering av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett
13.12.1999 Endr. i forskrift om ansvarsrett (GOF) §§ 5a, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
13.12.1999 Endr. i forskrift om byggesaksbehandling (SAK97) §§ 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 29, 32a Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
13.12.1999 Endr. i forskrift om krav til byggverk (TEK97) §§ 1 , 5, 7, 8, 9 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
29.08.2001 Endr. i forskrift om krav til byggverk mv. (TEK97) §§ 5, 8, 9, 10 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
29.08.2001 Endr. i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK97) §§ 5 og 20 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om saksbehandling og kontroll
29.08.2001 Endr.forskr, godkjenning av foretak, ansvarsrett (GOF) §§ 1, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
24.06.2003 Forskrift om saksbehandling i byggesaker (SAK03) Kap. 1-10/§§ 1-40 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
24.06.2003 Endr. i forskr. om godkjenning av ansvarsrett (GOF) Div. paragrafer Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
24.06.2003 Endr. i forskrift om byggverkkrav (TEK97) §§ 4 og 10 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
24.06.2003 Endr. i forskrift om ansvarsrett etter plbl. (GOF) §§ 1-3 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett
10.05.2004 Forskrift om kart mv i byggesaksbehandlingen (TEK97) §§ 1-11 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen
21.12.2005 Endr. i forskrift om krav til byggverk (TEK97) § 9 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
26.01.2007 Endr. i forskrift om byggesaksbehandling (SAK03) §§ 7, 16, 23 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)
26.01.2007 Endr. i forskrift om krav til byggverk (TEK97) Div. paragrafer Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
12.06.2009 Deleg. av myndighet til KRD og MD etter pbl.   Lovdata Lovdata Pro Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet etter plan- og bygningsloven
15.06.2009 Forskrift om samvirke mellom gml og ny plbl. §§ 1-19 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om samvirke mellom bestemmelsen i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 og bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71
03.09.2009 Endr. i forskrift om krav til byggverk (TEK97)   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
09.09.2009 Stadfestelse av nytt kapittel XI i TEK (TEK97) § 11 Lovdata Lovdata Pro Stadfestelse av forskrift 26. januar 2007 nr. 96 om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), nytt kapittel XI
10.12.2009 Endr. i forskrift om gebyrregulativ etter plbl   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven
26.03.2010 Byggteknisk forskrift (TEK10)   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
26.03.2010 Byggesaksforskriften (SAK10)   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
07.04.2010 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK10) Kap. 5. Grad av utnytting Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
11.05.2010 Endr. i Byggteknisk forskrift (TEK10) § 14 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
11.06.2010 Forskrift om tidsfrister etter plbl. §§ 1-3 + veil. Merknader Lovdata Lovdata Pro Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven
18.06.2010 Opph. av forskrift om tidsfrister etter plbl.   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om opphevelse av forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private planforslag etter § 30 i plan- og bygningsloven
29.06.2010 Gebyrregulativ for ansvarsgodkjennelse §§ 1 og 2 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter forskrift om byggesak § 13-8, jf. plan- og bygningsloven § 22-5 første ledd
30.06.2010 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 6, 7, 12, 19 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
22.06.2011 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 4, 17, 19 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
03.11.2011 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 2, 4, 13 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
09.12.2011 Endr. i Byggteknisk forskrift (TEK10) §§ 8, 12 ,13, 15, 16 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
09.12.2011 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
27.01.2012 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) § 7 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
28.03.2012 Endr. i Byggteknisk forskrift (TEK10) § 1 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
15.06.2012 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 1, 5, 13, 14, 15, 19 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggesaksforskriften
15.06.2012 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK10)   Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggteknisk forskrift
20.08.2012 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) § 19 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
08.11.2012 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 9, 10, 11, 12, 14, 20 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
09.12.2012 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK10) §§ 3, 12 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
02.02.2013 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 9, 14, 19 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
20.03.2013 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK10) § 1 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
24.05.2013 Deleg. til MD etter pbl   Lovdata Lovdata Pro Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 7-2 annet ledd
25.06.2013 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) § 4 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
17.12.2013 Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) §§ 1-27 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
08.12.2014 Endr. i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) § 3, 23, 24 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
09.12.2014 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK10) §§ 8, 11, 12, 13, 15 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggteknisk forskrift
08.03.2015 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 3-8, 14, 16 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
19.05.2015 Opph. av forskrift om krav til byggverk mv. (TEK10) §§ 1, 2 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om oppheving av forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
09.06.2015 Endr. i forskrift om byggesak (SAK10) §§ 1, 5, 6, 9-16 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak
16.06.2015 Endr. i forskrift om byggesak (SAK10) § 6 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak
16.06.2015 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) § 6 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
19.06.2015 Overf. myndighet etter plan- og bygningsloven   Lovdata Lovdata Pro Overføring av myndighet etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
24.06.2015 Forskrift om endring i byggteknisk forskrift (TEK10) §§ 12, 15 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
02.07.2015 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 6, 15, 16 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
31.08.2015 Endr. i forskrift om dokumementasjon av byggevarer (DOK) § 3a, 11, 12, 22 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
12.11.2015 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK10) §§ 1, 14 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
27.11.2015 Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven §§ 1-7 Lovdata Lovdata Pro Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)
30.11.2015 Endr. i Byggteknisk forskrift (TEK10) §§ 1, 7 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
30.11.2015 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 2, 3 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
14.12.2015 Endr. i byggesaksforskriften (SAK10) §§ 5, 6, 11, 13, 14, 15 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i byggesaksforskriften
22.02.2016 Endr. i forskrift om byggesak (SAK10) §§ 11, 20 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak
13.04.2016 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. (TEK10) §§ 1-40 + vedl. Lovdata Lovdata Pro Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser
06.06.2016 Endr. i Byggteknisk forskrift (TEK10) § 9 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
24.08.2016 Forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere §§ 1-10 + veiledning Lovdata Lovdata Pro Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)
21.09.2016 Endr. i forskrift om omsetning av byggevarer (DOK) § 3 + forordninger Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
06.12.2016 Endr. i forskrift om byggesak (SAK10) §§ 4, 6, 11, 13-16 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak
09.12.2016 Endr. i Byggteknisk forskrift (TEK10) § 14 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i Byggteknisk forskrift
19.12.2016 Endr. i forskrift om byggesak (SAK10) § 1 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om byggesak
19.06.2017 Byggteknisk forskrift (TEK17) Kap. 1-17 + rettelser Lovdata Lovdata Pro Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
07.07.2017 Endr. i byggteknisk forskrift (TEK17) § 16-2 Lovdata Lovdata Pro Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk