Kulturminneforvaltning

Høydemodellen gir flere fordeler i arbeidet med å registrere og forvalte kulturminner. Høydedata bidrar også til mer effektiv og bedre saksbehandling. Her kan lese mer om dette og hvordan høydemodellen brukes i kulturminneforvaltning.

Forside kartfortelling med høydemodell.

Se eksempler på bruk av høydemodellen i kulturminneforvaltning