Arealplanlegging

For å sikre helhetlig og bærekraftig arealplanlegging kan nasjonal detaljert høydemodell brukes i flere faser i planprosessen. Her kan du lese mer om hvordan flere kommuner har tatt i bruk høydemodellen i arealplanlegging.

Forside kartfortelling.

Se eksempler på bruk av høydemodellen i arealplanlegging