Klimatilpasning

Som følge av klimaendringer, må vi planlegge og tilpasse bebyggelse og infrastruktur. Den nasjonale detaljerte høydemodellen er et nyttig  for å tilpasse samfunnet til havnivåstigning, flom og overvann. Her kan du  lese mer om hvordan høydemodellen kan brukes.

Bilde av bølger som slår inn mot land.

Se eksempler på bruk av høydemodellen i arbeid med klimatilpasning