Gjennomførte arrangementer

Konferanser, seminarer og andre arrangementer om planlegging

2018

Møte om marine grunnkart i kystsonen 22. februar i R5

2017

Nettverk for regional og kommunal planlegging 6.- 7.desember i Oslo

Landskonferansen i plan- og bygningsrett  6. – 8. september i Ålesund 

Nettverkssamling for regional planlegging 12.-14. juni i Bodø

Arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene 23. februar i Bergen

2016

Nettverk for regional og kommunal planlegging, 6.- 7. desember i Oslo

Seminar om 3D plan og digitale planbestemmelser

Nettverkssamling for fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling på Røst 13. – 15. juni 

2015

Nettverk for regional og kommunal planlegging i Oslo 8.- 9.desember

Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november

Seminar om digitale reguleringsbestemmelser i Asker 11. november

Fagseminar om landskap i Bodø 4.-5. november

Samling for fylkeskontakter for stedsutvikling  i Norheimsund 28.–29. oktober

Landskonferansen i plan- og bygningsrett i Bergen 9.-11. september

Nettverkssamling for regional planlegging på Hamar 17.-19. juni

Nettverkssamling for kommunal planlegging på Gardermoen 20. mai

Storbynettverk 3. samling

Workshop om revisjon av kart- og planforskriften 12. mars

Underveissamling om universell utforming i fylker og kommuner, Bergen 9. – 10. mars (k2-uu.no)

2014

Byliv og næring i sentrum i Bergen 25.–26. november

Nettverk for regional og kommunal planlegging 1.- 2. desember

Prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella 10.-12.september

Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Nettverk for regional planlegging

Nettverk for kommunal planlegging

2013

Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Landskapstyper i Norge

Nettverk for regional og kommunal planlegging

Nettverk for kommunal planlegging

Storbynettverk 1. samling

Storbynettverk 2. samling

Regionale planer for villreinfjella

2012

Nasjonal konferanse for regional planlegging og stedsutvikling

Nettverk for regional og kommunal planlegging

Seminar om planforskning og planleggerutdanning

Nettverk for kommunal planlegging

Regionale planer for villreinfjella

2011

Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Nettverk for regional planlegging

Regionale planer for villreinfjella

Nettverk for kommunal planlegging

2010

Nettverkssamling for planveiledere og plankoordinatorer  - ny pbl

Nettverk for regional planlegging

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus

Regionale planer for villreinfjella

2009

Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Konferanse for opplæringsteamene - ny pbl

Nettverk for regional planlegging

Nettverk for regional planlegging

Regionale planer for villreinfjella

Seminar om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus

2008

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging - ny pbl

Nettverk for regional planlegging

Nettverk for regional planlegging