Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomførte arrangementer

Konferanser, seminarer og andre arrangementer om planlegging

2019

Nettverksmøte om transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling med kvalitet i Trondheim 18. og 19. september 2019

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2019

Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge 2. april i Oslo

2018

Nettverk for regional og kommunal planlegging, 4.- 5.desember i Oslo

Seminar om romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser, 15. november i Oslo 

Transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling med kvalitet 26.-27 september i Bergen

Møte om marine grunnkart i kystsonen 22. februar i R5

2017

Plansatsing mot store byer - Nettverksmøte 11.desember 2017 på Lillestrøm

Nettverk for regional og kommunal planlegging 6.- 7.desember i Oslo

Landskonferansen i plan- og bygningsrett  6. – 8. september i Ålesund 

Nettverkssamling for regional planlegging 12.-14. juni i Bodø

Arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene 23. februar i Bergen

2016

Nettverk for regional og kommunal planlegging, 6.- 7. desember i Oslo

Seminar om 3D plan og digitale planbestemmelser

Nettverkssamling for fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling på Røst 13. – 15. juni

 

Til toppen