Gjennomførte arrangementer

Konferanser, seminarer og andre arrangementer om planlegging

2018

Møte om marine grunnkart i kystsonen 22. februar i R5

2017

Nettverk for regional og kommunal planlegging 6.- 7.desember i Oslo

Landskonferansen i plan- og bygningsrett  6. – 8. september i Ålesund 

Nettverkssamling for regional planlegging 12.-14. juni i Bodø

Arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene 23. februar i Bergen

2016

Nettverk for regional og kommunal planlegging, 6.- 7. desember i Oslo

Seminar om 3D plan og digitale planbestemmelser

Nettverkssamling for fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling på Røst 13. – 15. juni 

2015

Nettverk for regional og kommunal planlegging i Oslo 8.- 9.desember

Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november

Seminar om digitale reguleringsbestemmelser i Asker 11. november

Fagseminar om landskap i Bodø 4.-5. november

Samling for fylkeskontakter for stedsutvikling  i Norheimsund 28.–29. oktober

Landskonferansen i plan- og bygningsrett i Bergen 9.-11. september

Nettverkssamling for regional planlegging på Hamar 17.-19. juni

Nettverkssamling for kommunal planlegging på Gardermoen 20. mai

Workshop om revisjon av kart- og planforskriften 12. mars

Underveissamling om universell utforming i fylker og kommuner, Bergen 9. – 10. mars (k2-uu.no)

2014

Byliv og næring i sentrum i Bergen 25.–26. november

Nettverk for regional og kommunal planlegging 1.- 2. desember

Prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella 10.-12.september

Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Nettverk for regional planlegging

Nettverk for kommunal planlegging

 

Til toppen