Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2022

Opptak fra den første dagen av nettverkssamlingen og presentasjonene fra begge dagene er publisert på denne siden.

Nett-tv Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging (30. november 2022)

Se sendingen her

Se sendingen her

Program for nettverkssamling (pdf) 

30. november

For-program

Presentasjon av årets finalister til attraktiv by –statens pris for bærekraftig by-og stedsutvikling:

Se opptak fra strømmingen av webinaret på egen side om webinaret.

1. desember

Sesjon 1: Bærekraftig arealbruk og fritidsbebyggelse

Hvordan arbeider regionalt nivå med fritidsbebyggelse?

Sesjon 2: Datagrunnlag og digitale verktøy for bedre arealplanlegging

Sesjon 3: Samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging (BATP) for attraktive byer og tettsteder

Sesjon 4: Helhetlig vannforvaltning og klima i plan