Seminar om landskap i plan

Sammen med Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, noen av deres svenske kolleger og Staten vegvesen inviterte planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet til et fagseminar i Hovedbølet, Akersgata 64, onsdag 25. mai 2022. Opptak og presentasjoner fra seminaret er tilgjengelig på denne siden.

Nett-tv Seminar om landskap i plan

Se sendingen her

Se sendingen her

Seminaret handlet om utfordringene med landskap i overordnet planlegging og metodikken som er tatt i bruk i Sverige; «Integrerad landskapskaraktärsanalys» (ILKA).

Program

*I 2017 fikk Trafikverket i Sverige utarbeidet en rapport «Landskapet är arenan: Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning» I 2020 ble veilederen «Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys)» utgitt.