Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge

Presentasjoner fra seminar 2. april 2019.

Presentasjoner

Landskapskartlegging – hva og hvorfor?

Fra vitenskapelig teori til kartprodukt

Nytt kart og typesystem – hvilke muligheter gir dette videre?

Natur i Norge (NiN)

Den europeiske landskapskonvensjonen

 

Nett-tv Fagseminar om NiN

Se sendingen her

Se sendingen her